ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botanical

B AH0 T AE1 N IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botanical-, *botanical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botanical(adj) เกี่ยวกับพืช, Syn. dendrological
botanical garden(n) สวนพฤกษชาติ, See also: สวนพฤกศาสตร์, Syn. arboretum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
botanical(adj) เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanical chemistryพฤกษเคมี [TU Subject Heading]
Botanical drug industryอุตสาหกรรมยาจากพืช [TU Subject Heading]
Botanical Gardenสวนพฤกษศาสตร์, Example: เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Botanical gardensสวนพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical illustrationภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากพืช [TU Subject Heading]
Botanical specimensตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botanicalThe roses were in full bloom in the botanical garden.
botanicalWe found many strange plants in a botanical garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนพฤกษศาสตร์(n) botanical garden
สวนพฤกษชาติ(n) botanical garden, Example: เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการรักษาพันธุ์พืชในสวนพฤกษชาติเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวนพฤกษชาติ[sūan phreuksachāt] (n, exp) EN: botanical garden  FR: jardin botanique [m]
สวนพฤกษศาสตร์[suan phreuksasāt] (n, exp) EN: botanical garden  FR: jardin botanique [m]
วนอุทยาน[wana-utthayān] (n) EN: park ; national park ; botanical garden  FR: parc [m] ; parc national [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTANICAL B AH0 T AE1 N IH0 K AH0 L
BOTANICALLY B AH0 T AE1 N AH0 K AH0 L IY0
BOTANICALLY B AH0 T AE1 N AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botanical (j) bˈətˈænɪkl (b @1 t a1 n i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
植物[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, ] botanical; plant; vegetation, #3,357 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
botanisch {adj} | botanische Bezeichnung {f}botanical | botanical name [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらせいとう[araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
ストロン[sutoron] (n) (botanical) stolon [Add to Longdo]
ボタニカルアート[botanikarua-to] (n) botanical art [Add to Longdo]
花柄[はながら, hanagara] (n,adj-no) (botanical) peduncle [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement) [Add to Longdo]
蒸散[じょうさん, jousan] (n,vs) (botanical) transpiration [Add to Longdo]
植物園[しょくぶつえん, shokubutsuen] (n) botanical garden; (P) [Add to Longdo]
植物種属[しょくぶつしゅぞく, shokubutsushuzoku] (n) botanical genus [Add to Longdo]
植物性[しょくぶつせい, shokubutsusei] (n,adj-no) botanical; vegetable; vegetal; vegetative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botanical
   adj 1: of or relating to plants or botany; "botanical garden"
       [syn: {botanic}, {botanical}]
   n 1: a drug made from part of a plant (as the bark or root or
      leaves)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top