ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boreal

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boreal-, *boreal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boreal(บอ'เรียล) adj. เหนือ,ทางเหนือ,ลม เหนือ
arboreal(อาร์บอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris

English-Thai: Nontri Dictionary
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boreal-ภาคเหนือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
boreal bogป่าพรุเขตหนาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ[nok krajit khualōk Neūa] (n, exp) EN: Artic Warbler  FR: Pouillot boréal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOREALIS B AO2 R IY0 AE1 L AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
boreal {adj}boreal [Add to Longdo]
Hudsonmeise {f} [ornith.]Boreal Chickadee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
鰯鯨[いわしくじら;イワシクジラ, iwashikujira ; iwashikujira] (n) (uk) sei whale (Balaenoptera borealis) [Add to Longdo]
冠座;かんむり座[かんむりざ, kanmuriza] (n) Corona Borealis (constellation) [Add to Longdo]
寒帯林[かんたいりん, kantairin] (n) taiga; boreal forest; Arctic forest [Add to Longdo]
甘えび;甘海老[あまえび;アマエビ, amaebi ; amaebi] (n) (uk) (See 北国赤海老) northern shrimp (Pandalus borealis); sweet shrimp; northern pink prawn; red shrimp; Maine shrimp [Add to Longdo]
丸青目鱛[まるあおめえそ;マルアオメエソ, maruaomeeso ; maruaomeeso] (n) (uk) Chlorophthalmus borealis (species of greeneye) [Add to Longdo]
極光[きょっこう;きょくこう, kyokkou ; kyokukou] (n) northern or southern lights; aurora borealis or australis [Add to Longdo]
金目梟[きんめふくろう;キンメフクロウ, kinmefukurou ; kinmefukurou] (n) (uk) Tengmalm's owl (Aegolius funereus); boreal owl [Add to Longdo]
篠竹[すずたけ;スズタケ, suzutake ; suzutake] (n) (uk) Sasamorpha borealis (species of bamboo grass unique to Japan) [Add to Longdo]
水篶;三篶[みすず, misuzu] (n) (uk) (See 篠竹・すずたけ) Sasamorpha borealis (species of bamboo grass unique to Japan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boreal
   adj 1: relating to or marked by qualities associated with the
       north wind
   2: toward or located in the north; "the boreal signs of the
     Zodiac"
   3: comprising or throughout far northern regions [syn: {boreal},
     {circumboreal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top