ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borderland

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borderland-, *borderland*, borderlan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borderland(n) พรมแดน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border

English-Thai: Nontri Dictionary
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
borderlandพื้นที่ชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlandsพื้นที่ชายแดน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตพรมแดน(n) borderland, See also: frontier, Syn. เขตแดน, อาณาเขต, Example: ถึงแม้จะมีการแบ่งเขตพรมแดนตามกฎหมาย แต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงมีข้อพิพาทกันเนืองๆ, Thai Definition: พื้นที่ที่กำหนดขีดคั่นไว้, เส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง 2 ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายแดน[chāidaēn] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland  FR: frontière [f]
เขตพรมแดน[khēt phromdaēn] (n, exp) EN: borderland ; frontier  FR: zone frontalière [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borderland (n) bˈɔːdəlænd (b oo1 d @ l a n d)
borderlands (n) bˈɔːdəlændz (b oo1 d @ l a n d z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 borderland
   n 1: district consisting of the area on either side of a border
      or boundary of a country or an area; "the Welsh marches
      between England and Wales" [syn: {borderland}, {border
      district}, {march}, {marchland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top