ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

border on

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -border on-, *border on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border on(phrv) อยู่ติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก, Syn. abut on, verge on
border on(phrv) เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
border onBoth Canada and Mexico border on the United States.
border onCalifornia and Nevada border on each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดกับ[tit kap] (v) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by  FR: fixer (à)

Japanese-English: EDICT Dictionary
陸続き[りくつづき, rikutsuduki] (n) border on; by land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 border on
   v 1: come near or verge on, resemble, come nearer in quality, or
      character; "This borders on discrimination!"; "His playing
      approaches that of Horowitz" [syn: {border on}, {approach}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top