ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boondocks

B UW1 N D AA2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boondocks-, *boondocks*, boondock
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boondocks(n) พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง, Syn. boonies
boondocks(sl) พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boondocksHe recently had the bad luck to incur his boss' wrath and got sent out to work in the boondocks.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOONDOCKS B UW1 N D AA2 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boondocks
      n 1: a remote and undeveloped area [syn: {backwoods}, {back
           country}, {boondocks}, {hinterland}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top