ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonze

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonze-, *bonze*
Possible hiragana form: ぼんぜ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาตร[bāt] (n) EN: monk's alms bowl  FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze
ชี[chī] (n) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious  FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
จีวร[jīwøn] (n, exp) EN: robe of Buddhist monks  FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
แม่ชี[maēchī] (n) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious  FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
นิมนต์[nimon] (v) EN: invite a monk  FR: inviter les bonzes
ปาราชิก[pārāchik] (n) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk  FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
พระ[phra] (n) EN: Buddhist monk ; monk   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
พระภิกษุ[phraphiksu] (n) EN: Buddhist monk ; Buddhist priest  FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
พระสงฆ์[phrasong] (n) EN: Buddhist monk  FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonze {m} [relig.]bonze [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法師[ほうし, houshi] (n) Buddhist priest; bonze; (P) [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [Add to Longdo]
坊主(P);房主(oK)[ぼうず, bouzu] (n) (1) Buddhist priest; bonze; (2) close-cropped hair; crew cut; person with a shorn head; (3) (fam) (derog) boy; sonny; lad; (4) (See お凸・おでこ・3) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top