ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonobo

B AA0 N AA1 B OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonobo-, *bonobo*
Possible hiragana form: ぼのぼ
English-Thai: Longdo Dictionary
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, Syn. pygmy chimpanzee

CMU English Pronouncing Dictionary
BONOBO B AA0 N AA1 B OW0
BONOBO B AA1 N AH0 B AH0
BONOBOS B AA0 N AA1 B OW0 Z
BONOBOS B AA1 N AH0 B AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボノボ[bonobo] (n) bonobo (Pan paniscus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bonobo
      n 1: small chimpanzee of swamp forests in Zaire; a threatened
           species [syn: {pygmy chimpanzee}, {bonobo}, {Pan paniscus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top