ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonnie

B AA1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonnie-, *bonnie*
Possible hiragana form: ぼんにえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonnieEntirely Bonnie and Clyde.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขายถ่าน[khonkhāi thān] (n, exp) FR: charbonnier [m] ; charbonnière [f] ; marchand de charbon [m] ; bougnat [m] (fam. - vx)
นกเงือกดำ[nok ngeūak dam] (n, exp) EN: Black Hornbill  FR: Calao charbonnier [m]
นกติ๊ดใหญ่[nok tit yai] (n, exp) EN: Great Tit  FR: Mésange charbonnière [f] ; Grande Charbonnière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONNIE B AA1 N IY0
BONNIE'S B AA1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonnier (j) bˈɒnɪəʳr (b o1 n i@ r)
bonniest (j) bˈɒnɪɪst (b o1 n i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonnie
   adj 1: very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a
       bonny bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens"
       [syn: {bonny}, {bonnie}, {comely}, {fair}, {sightly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top