ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bombardment

B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombardment-, *bombardment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bombardment(n) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, Syn. attack

English-Thai: Nontri Dictionary
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBARDMENT B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T
BOMBARDMENTS B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombardment (n) bˈɒmbˈaːdmənt (b o1 m b aa1 d m @ n t)
bombardments (n) bˈɒmbˈaːdmənts (b o1 m b aa1 d m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment [Add to Longdo]
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] (n,vs) bombarding; shelling; bombardment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bombardment
   n 1: the rapid and continuous delivery of linguistic
      communication (spoken or written); "a barrage of
      questions"; "a bombardment of mail complaining about his
      mistake" [syn: {barrage}, {bombardment}, {outpouring},
      {onslaught}]
   2: the heavy fire of artillery to saturate an area rather than
     hit a specific target; "they laid down a barrage in front of
     the advancing troops"; "the shelling went on for hours
     without pausing" [syn: {barrage}, {barrage fire}, {battery},
     {bombardment}, {shelling}]
   3: the act (or an instance) of subjecting a body or substance to
     the impact of high-energy particles (as electrons or alpha
     rays)
   4: an attack by dropping bombs [syn: {bombing}, {bombardment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top