ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bomb

B AA1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bomb-, *bomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bomb(vi) ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb(vt) ทิ้งระเบิดทำลาย, Syn. blow up
bomb(n) ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. explosive
bomb(n) คนเยี่ยมยอด (คำสแลง), See also: สิ่งของที่เยี่ยมยอด ภาษาสแลง
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb up(phrv) ลำเลียงระเบิด, See also: ขนระเบิด, บรรทุกระเบิด
bombard(vt) โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม, Syn. assail, attack
bombard(vt) ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
bombast(n) คำพูดยาวๆที่พูดเพื่อเอาใจคนอื่น, Syn. pomposity
bombing(n) การทิ้งระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb hatchn. ประตูห้องระเบิด
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder, bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bombastสำนวนฟุ้งเฟื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bomb Calorimetersบอมบ์แคลอรีมิเตอร์,บอมบ์แคลอริมิเตอร์ [การแพทย์]
Bomb reconnaissanceการลาดตระเวนกู้ระเบิด [TU Subject Heading]
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombesinบอมบีซิน [การแพทย์]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Bombingsการวางระเบิด [TU Subject Heading]
Bombsระเบิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier beetle(n) แมลงตด
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
bombshell(n) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
bombA fanatic threw a bomb at the king's coach.
bombAll of a sudden the enemy bombs came down on us like rain.
bombAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
bombA time bomb went off in the airport killing thirteen people.
bombAtomic bombs are a danger to the human race.
bombAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
bombBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
bombIn London, the police are always worried about finding a bomb on the train or subway.
bombI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.
bombIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
bombIt was at that very moment that the bomb went off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกระเบิด(n) grenade, See also: bomb, mine, Syn. ระเบิด, Example: เครื่องบินไอพ่นที่มีอาวุธจรวดปืนและลูกระเบิดเป็นเครื่องบินแบบใหม่ที่ใช้ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: วัตถุที่ทำให้เกิดการแตกปะทุ และทำลายสิ่งที่อยู่รอบข้างเสียหาย
ถล่ม(v) bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai Definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
ระเบิด(n) bomb, Example: ความเสียหายของอิรักที่ถูกทิ้งระเบิดไม่รุนแรงเท่ากับที่อิรักทำลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน, Count Unit: ลูก
โซรมศัสตราวุธ(v) bombard, Example: ข้าศึกโซรมศัสตราวุธใส่ฝ่ายตรงข้าม, Thai Definition: ระดมฟันแทงพุ่งอาวุธ หรือศัตราวุธเข้าไป
วางระเบิด(v) bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai Definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย
วางระเบิด(v) bomb, See also: explode a bomb, drop a bomb, Example: เหตุเผาโรงเรียน 4 แห่ง ในจ.สงขลา 4 แห่ง และวางระเบิดวัด ศาลเจ้า และโรงแรม ในจ.ปัตตานี เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกัน, Thai Definition: ก่ออาชญากรรมด้วยการใช้ระเบิดทำลายให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[beng nā-ok] (v, exp) EN: puff out one's chest  FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
บอมเบย์[Bømbē] (n, prop) EN: Bombay  FR: Bombay
บอมเบย์[Bømbē] (n, prop) EN: Bombay cat ; Bombay  FR: Bombay
ฝนเหล็ก[fon lek] (n, exp) EN: rain of bombs
เครื่องบินทิ้งระเบิด[khreūangbin thing raboēt] (n) EN: bomber (airplane)  FR: bombardier [m]
ลูกระเบิด[lūkraboēt] (n) EN: grenade ; bomb ; mine  FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
นกกระติ๊ดแดง[nok kratit daēng] (n, exp) EN: Red Avadavat  FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m]
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMB B AA1 M
BOMB B AO1 M
BOMBA B AA1 M B AH0
BOMBS B AA1 M Z
BOMBAY B AA0 M B EY1
BOMBED B AA1 M D
BOMBER B AA1 M ER0
BOMB'S B AA1 M Z
BOMBARD B AA0 M B AA1 R D
BOMBAST B AA1 M B AE0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bomb (v) bˈɒm (b o1 m)
bombs (v) bˈɒmz (b o1 m z)
Bombay (n) bˈɒmbˈɛɪ (b o1 m b ei1)
bombed (v) bˈɒmd (b o1 m d)
bomber (n) bˈɒmər (b o1 m @ r)
bombard (v) bˈɒmbˈaːd (b o1 m b aa1 d)
bombast (n) bˈɒmbæst (b o1 m b a s t)
bombers (n) bˈɒməz (b o1 m @ z)
bombing (v) bˈɒmɪŋ (b o1 m i ng)
bombings (n) bˈɒmɪŋz (b o1 m i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炸弹[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] bomb, #5,650 [Add to Longdo]
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard, #29,106 [Add to Longdo]
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] bomb indiscriminately, #43,975 [Add to Longdo]
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] bomblet (of cluster bomb) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier käfer(n) แมลงตด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombardierung {f} [mil.]shellfire [Add to Longdo]
Bombastik {f}bombast [Add to Longdo]
Bombe {f} [mil.] | Bomben {n}bomb; bombshell | bombs [Add to Longdo]
Bombe {f}; unerwartete Überraschung {f}bombshell [Add to Longdo]
Bombenabwurf {m} [mil.]bombing [Add to Longdo]
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare [Add to Longdo]
Bombenangriff {m}; Bombardement {n} [mil.]bomb attack; air raid [Add to Longdo]
Bombenerfolg {m} | Bombenerfolge {pl}huge success | huge successes [Add to Longdo]
Bombenerfolg {m}; großartige Sache {f}; großer Erfolg {m}wow [Add to Longdo]
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory [Add to Longdo]
Bombengeschäft {n}roaring trade [Add to Longdo]
Bombengroßangriff {m} [mil.]clobbering [Add to Longdo]
Bombenräumung {f} [mil.]bomb disposal [Add to Longdo]
Bombenräumtrupp {m} [mil.]bomb disposal unit [Add to Longdo]
Bombenschacht {m} [mil.]bomb bay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
インド綿の木[インドわたのき;インドワタノキ, indo watanoki ; indowatanoki] (n) (uk) (obsc) (See パンヤの木) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba) [Add to Longdo]
ガス弾[ガスだん, gasu dan] (n) gas bomb [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb [Add to Longdo]
コバルト爆弾[コバルトばくだん, kobaruto bakudan] (n) cobalt bomb [Add to Longdo]
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]
スマート爆弾[スマートばくだん, suma-to bakudan] (n) smart bomb [Add to Longdo]
ダーティーボム;ダーティー・ボム[da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb [Add to Longdo]
ドットボム[dottobomu] (n) dot-bomb [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] Bombadierung, Feuerueberfall [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bomb
   n 1: an explosive device fused to explode under specific
      conditions
   2: strong sealed vessel for measuring heat of combustion [syn:
     {bomb calorimeter}, {bomb}]
   3: an event that fails badly or is totally ineffectual; "the
     first experiment was a real turkey"; "the meeting was a dud
     as far as new business was concerned" [syn: {turkey}, {bomb},
     {dud}]
   v 1: throw bombs at or attack with bombs; "The Americans bombed
      Dresden" [syn: {bombard}, {bomb}]
   2: fail to get a passing grade; "She studied hard but failed
     nevertheless"; "Did I fail the test?" [syn: {fail}, {flunk},
     {bomb}, {flush it}] [ant: {make it}, {pass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top