ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bolster

B OW1 L S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bolster-, *bolster*
English-Thai: Longdo Dictionary
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolster(vt) สนับสนุน, See also: หนุนให้สูง, ค้ำจุน, เสริม, Syn. support, boost
bolster(n) หมอนยาวทรงกระบอกที่ใช้เสริมหมอนใบอื่น
bolster up(phrv) ช่วยให้เข้มแข็งขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster

English-Thai: Nontri Dictionary
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
bolster(vt) รอง,หนุน,ค้ำ,เสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bolsterตัวจับยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำจุน(v) support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ, Example: นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน, Thai Definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
หนุน(v) support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. เสริม, สนับสนุน, ผลักดัน, Example: รัฐบาลปัจจุบันตัดสินใจหนุนจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร, Thai Definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
หมอนข้าง(n) bolster, Example: มีสารหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ เช่นไรฝุ่น ที่ชอบอาศัยในที่นอน หมอน หมอนข้าง ผ้านวม, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: หมอนที่มีลักษณะกลมยาวเกินกึ่งกาย นิยมวางข้างๆ ยาวไปตามที่นอน
ไม้หมอน(n) sleeper, See also: bolster, Thai Definition: ท่อนไม้สี่เหลี่ยมสำหรับหนุนหรือรองรับรางรถไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำ[kham] (v) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain  FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
หมอนข้าง[møn khāng] (n) EN: bolster  FR: traversin [m] ; polochon [m]
หนุน[nun] (v) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster  FR: supporter ; soutenir
รอง[røng] (v) EN: support ; bear ; bolster  FR: supporter ; soutenir

CMU English Pronouncing Dictionary
BOLSTER B OW1 L S T ER0
BOLSTERS B OW1 L S T ER0 Z
BOLSTERED B OW1 L S T ER0 D
BOLSTERING B OW1 L S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bolster (v) bˈoulstər (b ou1 l s t @ r)
bolsters (v) bˈoulstəz (b ou1 l s t @ z)
bolstered (v) bˈoulstəd (b ou1 l s t @ d)
bolstering (v) bˈoulstərɪŋ (b ou1 l s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抱枕[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, ] bolster; a long pillow or cushion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まくら, makura] (n,n-suf) (1) pillow; bolster; (2) introduction (e.g. to a rakugo story); lead-in; (P) [Add to Longdo]
面目躍如[めんもくやくじょ(uK), menmokuyakujo (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with evident joy of having lived up to one's reputation; having an effect of bolstering one's reputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bolster
   n 1: a pillow that is often put across a bed underneath the
      regular pillows [syn: {bolster}, {long pillow}]
   v 1: support and strengthen; "bolster morale" [syn: {bolster},
      {bolster up}]
   2: prop up with a pillow or bolster
   3: add padding to; "pad the seat of the chair" [syn: {pad},
     {bolster}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top