ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogy-, *bogy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogy(n) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
bogyman(n) ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
bogyman(n) ผีในจินตนาการที่ใช้ขู่หลอกเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit

English-Thai: Nontri Dictionary
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogy (n) bˈougiː (b ou1 g ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブギーマン[bugi-man] (n) bogeyman; boogeyman; bogyman; boogieman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bogy
   n 1: an unidentified (and possibly enemy) aircraft [syn: {bogy},
      {bogie}, {bogey}]
   2: an evil spirit [syn: {bogey}, {bogy}, {bogie}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top