ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogie

B UH1 G IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogie-, *bogie*
Possible hiragana form: ぼぎえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogie(n) ตู้รถไฟ, See also: โบกี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy, specter

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, are you going to Bogie Lowenbrau's thing on Friday night?ตกลง เธอจะไปปาร์ตี้ของโบกี้ วันศุกร์นี้มั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)
Bogie is in the weeds ten miles out, not squawking.อากาศยานบินจากระยะ 10 ไมล์ ไม่ระบุสัญชาติ Transformers (2007)
Bogie at 5:00.เจอกันตอน 5 โมงนะ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Mission control, I've got a bogie on my 6.ศูนย์ควบคุมภารกิจ มีข้าศึกอยู่ที่ 6 นาฬิกาของผม Basic Rocket Science (2010)
Two bogies coming your way, Carter.เป้าหมายสองคนเข้าหาคุณ คาร์เตอร์ Lady Killer (2013)
Sir, we have multiple bogies converging on our starboard flank.หัวหน้า มีข้าศึกบินกันเข้ามา ทางกราบขวาของยานค่ะ ปล่อยของดีให้มันดู Avengers: Age of Ultron (2015)
We got bogies on the bus.ข้าศึกอยู่บนรถนักโทษ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบกี้(n) bogie, Example: พอรถจอดในสถานีเขาก็สั่งทหารราบที่อยู่โบกี้หลังติดกันให้รีบกระโดดลงยึดสถานี, Thai Definition: ตู้รถโดยสารของรถไฟ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกี้[bōkī] (n) EN: bogie  FR: bogie = boggie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOGIE B UH1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogie (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
bogies (n) bˈougɪz (b ou1 g i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehgestell {n}bogie [Br.]; truck [Am.] [Add to Longdo]
Laufrad {n}bogie wheel; wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルボギー[daburubogi-] (n) double bogie [Add to Longdo]
ダボ[dabo] (n) (abbr) (See ダブルボギー) double bogie [Add to Longdo]
ボギー(P);ボキー[bogi-(P); boki-] (n) bogey (golf); bogie; (P) [Add to Longdo]
ボギー車[ボギーしゃ, bogi-sha] (n) bogie car [Add to Longdo]
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]
台車[だいしゃ, daisha] (n) push car; flatcar; bogie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bogie
   n 1: an evil spirit [syn: {bogey}, {bogy}, {bogie}]
   2: an unidentified (and possibly enemy) aircraft [syn: {bogy},
     {bogie}, {bogey}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top