ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boggle

B AA1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boggle-, *boggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boggle(vt) ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle
boggle(vi) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
boggle(vt) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
boggle at(phrv) ประหลาดใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle

CMU English Pronouncing Dictionary
BOGGLE B AA1 G AH0 L
BOGGLED B AA1 G AH0 L D
BOGGLES B AA1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boggle (v) bˈɒgl (b o1 g l)
boggled (v) bˈɒgld (b o1 g l d)
boggles (v) bˈɒglz (b o1 g l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boggle
   v 1: startle with amazement or fear
   2: hesitate when confronted with a problem, or when in doubt or
     fear
   3: overcome with amazement; "This boggles the mind!" [syn:
     {flabbergast}, {boggle}, {bowl over}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top