ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobsleigh

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobsleigh-, *bobsleigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobsleigh(n) รถเลื่อนหิมะ, Syn. bobsled, bob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อน[leūoen] (n) EN: sledge ; sleigh ; bobsled ; bobsleigh  FR: luge [f] ; traîneau [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobsleigh (n) bˈɒbslɛɪ (b o1 b s l ei)
bobsleighs (n) bˈɒbslɛɪz (b o1 b s l ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボブスレー[bobusure-] (n) bobsleigh; bobsled; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobsleigh
   n 1: formerly two short sleds coupled together [syn: {bobsled},
      {bobsleigh}]
   2: a long racing sled (for 2 or more people) with a steering
     mechanism [syn: {bobsled}, {bobsleigh}, {bob}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top