ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bluntly

B L AH1 N T L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluntly-, *bluntly*, blunt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluntly(adv) ขวานผ่าซาก, See also: พูดเถรตรง, Syn. frankly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bluntly Tapered Endปลายป้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bluntlyI myself have, before becoming employed by this company, twice spoken bluntly to the people at the top.
bluntlyToo many demonstrative pronouns; bluntly, that couldn't be harder to understand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โผงผาง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, Syn. ขวานผ่าซาก, โผง, Example: ้เขาเป็นคนพูดจาโผงผาง จนทำให้มีศัตรูมาก, Thai Definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
ขวานผ่าซาก(adv) plain-spoken, See also: bluntly, outspoken, Syn. โพล่ง, โผงผาง, Example: เขามีใจเมตตาแต่ชอบพูดขวานผ่าซาก, Thai Definition: โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่ กริยาพูด), Notes: (สำ)
โผง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point, Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก, Example: เวลาเขานึกอยากจะพูด เขาก็พูดโผงออกมาเลย ไม่เกรงใจผู้อื่น, Thai Definition: อย่างไม่ยับยั้ง ไม่อ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)
โผง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point, Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก, Example: เวลาเขานึกอยากจะพูด เขาก็พูดโผงออกมาเลย ไม่เกรงใจผู้อื่น, Thai Definition: อย่างไม่ยับยั้ง ไม่อ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วน[hūan = huan] (adv) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly
ห้วน ๆ[hūan-hūan] (adv) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly  FR: laconiquement
ตามตรง[tāmtrong] (adv) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush  FR: directement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUNTLY B L AH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bluntly (a) blˈʌntliː (b l uh1 n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずけずけ[zukezuke] (adv) (on-mim) bluntly [Add to Longdo]
ぶっちゃける[bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ... [Add to Longdo]
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bluntly
   adv 1: in a blunt direct manner; "he spoke bluntly"; "he stated
       his opinion flat-out"; "he was criticized roundly" [syn:
       {bluffly}, {bluntly}, {brusquely}, {flat out}, {roundly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top