ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blowup

B L OW1 AH2 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blowup-, *blowup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blowup(n) การขยายรูป, See also: การขยายภาพถ่าย
blowup(n) การขยายฟิล์มภาพยนตร์
blowup(n) การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด, Syn. outburst, explosion
blowup(n) การระเบิด, Syn. explosion, blast,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion

English-Thai: Nontri Dictionary
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ The Itch (2008)
You know Gloria, that blowup with that other mom, why do you have to do things like that?คุณรู้มั้ยกลอเลีย การที่คุณไปโวยวายใส่แม่ของเด็กนั้น ทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะ? Pilot (2009)
I mean, we haven't been anywhere together... since Carrie and Big's wedding blowup honeymoon disaster.เราไม่ได้ไปที่ไหนกันเลย ตั้งแต่งานฮันนีมูนแห้วหวานของแคร์รี่น่ะ Sex and the City 2 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOWUP B L OW1 AH2 P

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergrößerung {f} | Vergrößerungen {pl}blowup | blowups [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blowup
   n 1: a violent release of energy caused by a chemical or nuclear
      reaction [syn: {explosion}, {detonation}, {blowup}]
   2: an unrestrained expression of emotion [syn: {effusion},
     {gush}, {outburst}, {blowup}, {ebullition}]
   3: a photographic print that has been enlarged [syn:
     {enlargement}, {blowup}, {magnification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top