ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blotter

B L AA1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blotter-, *blotter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOTTER B L AA1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blotter (n) blˈɒtər (b l o1 t @ r)
blotters (n) blˈɒtəz (b l o1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verunstalter {m} | Verunstalter {pl}blotter | blotters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blotter
   n 1: absorbent paper used to dry ink [syn: {blotting paper},
      {blotter}]
   2: the daily written record of events (as arrests) in a police
     station [syn: {blotter}, {day book}, {police blotter}, {rap
     sheet}, {charge sheet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top