ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blot out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blot out-, *blot out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blot out(phrv) ทำให้เปื้อน
blot out(phrv) ซ่อน, See also: ปกปิด
blot out(phrv) ทำลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลบ[lop] (v) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge  FR: effacer
ลบล้าง[loplāng] (v) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated  FR: supprimer ; abolir

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blot out
   v 1: make undecipherable or imperceptible by obscuring or
      concealing; "a hidden message"; "a veiled threat" [syn:
      {obscure}, {blot out}, {obliterate}, {veil}, {hide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top