ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blooming

B L UW1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blooming-, *blooming*, bloom
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blooming(adj) ซึ่งกำลังบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh, Ant. declining

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloomingการกวน [การแพทย์]
Blooming Typeชนิดที่เกิดน้ำนมขุ่นเมื่อเติมลงในน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloomingCold weather keeps many plants from blooming.
bloomingThe roses are blooming early this year.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรณิการ์[kannikā] (n) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat
ราตรี[rātrī] (n, exp) EN: Lady of the night ; Night jessamine ; Night blooming jasmine ; Queen of the night

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOOMING B L UW1 M IH0 NG
BLOOMINGTON B L UW1 M IH0 NG T AH0 N
BLOOMINGDALE B L UW1 M IH0 NG D EY2 L
BLOOMINGDALES B L UW1 M IH0 NG D EY2 L Z
BLOOMINGDALE'S B L UW1 M IH0 NG D EY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blooming (v) blˈuːmɪŋ (b l uu1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, / ] blooming; in full flower, #14,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) [Add to Longdo]
花天月地[かてんげっち, katengecchi] (n) flowers blooming in moonlight [Add to Longdo]
開花[かいか, kaika] (n,vs) (1) flowers budding; blooming; flowering; (2) showing results; becoming popular; blooming; (P) [Add to Longdo]
月下美人[げっかびじん, gekkabijin] (n) Dutchman's pipe cactus (Epiphyllum oxypetalum); night-blooming cereus; queen of the night [Add to Longdo]
咲き始める[さきはじめる, sakihajimeru] (v1) to begin blooming [Add to Longdo]
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling [Add to Longdo]
散り残る[ちりのこる, chirinokoru] (v5r,vi) to be left blooming; to remain on the stem [Add to Longdo]
四季咲き[しきざき, shikizaki] (n) blooming in each season [Add to Longdo]
死に花[しにばな, shinibana] (n) a blooming cut flower; glorious death [Add to Longdo]
早稲田[わせだ;わさだ, waseda ; wasada] (n) field of early-blooming (or ripening) rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blooming
   adj 1: informal intensifiers; "what a bally (or blinking)
       nuisance"; "a bloody fool"; "a crashing bore"; "you
       flaming idiot" [syn: {bally(a)}, {blinking(a)},
       {bloody(a)}, {blooming(a)}, {crashing(a)}, {flaming(a)},
       {fucking(a)}]
   n 1: the organic process of bearing flowers; "you will stop all
      bloom if you let the flowers go to seed" [syn: {blooming},
      {bloom}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top