ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bloom

B L UW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloom-, *bloom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloom(n) ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
bloom(n) การออกดอก, See also: การเบ่งบาน
bloom(vt) บาน, See also: คลี่, เบ่งบาน, แย้ม
bloom(vi) อยู่ในระยะเวลาที่เจริญเติบโตถึงที่สุด, Syn. blossom
bloom(n) ความเบ่งบานของวัยเยาว์, Syn. blossom
bloom(vt) ดูมีสุขภาพดี
bloom(n) ผิวพรรณที่มีสุขภาพดี, Syn. glow
bloomer(n) ความผิดพลาด
bloomers(n) ชุดชั้นในแบบเก่าของผู้หญิง
blooming(adj) ซึ่งกำลังบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering, peak, Ant. wane
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh, Ant. declining
bloomy(บลูม'มี) adj. ดอกไม้กำลังบาน
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bloom๑. ออกดอก [มีความหมายเหมือนกับ blossom ๑]๒. นวล๓. สะพรั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bloomรอยด้าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bloomsbury group, theกลุ่มบลูมส์เบอรี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloomบลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน, Example: การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Bloomการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือสีที่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ยาง มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายของของเหลวหรือของแข็งจากภายในเนื้อผลิตภัณฑ์ ยางไปยังผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ซัลเฟอร์บลูม แว๊กซ์บลูม เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Bloom Like Appearanceลักษณะคล้ายไม้กวาด [การแพทย์]
Bloomer, Lateโตเร็วระยะหลัง [การแพทย์]
Bloomingการกวน [การแพทย์]
Blooming Typeชนิดที่เกิดน้ำนมขุ่นเมื่อเติมลงในน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloomA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
bloomAll the cherry trees in the park are in full bloom.
bloomA lot of flowers begin to bloom in spring.
bloomCherry trees are now in bloom in Washington.
bloomCold weather keeps many plants from blooming.
bloomFlowers bloom.
bloomHe's a late bloomer.
bloomI haven't heard anyone call him a late bloomer in a while. But I do wonder when he's going to grow up.
bloomIn Tokyo, the cherry blossoms are in full bloom.
bloomIt is apt to get either cloudy or windy when the cherry-blossoms are in full bloom.
bloomIt is in early spring that daffodils come into bloom.
bloomIt is such warm weather that the roses will bloom soon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ม(v) blossom, See also: bloom, Ant. หุบ
ออกดอก(v) bloom, See also: produce, flowers, flower, blossom, Syn. มีดอก, Example: ต้นคูนที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง, Thai Definition: มีดอก (ใช้กับไม้ดอก)
พันลอก(v) bud, See also: bloom, effloresce, Syn. ผลิ, Thai Definition: ผลิ, Notes: (เขมร)
ผกา(n) flower, See also: bloom, blossom, Syn. ดอกไม้, บุปชาติ, มาลี, บุปผา, Example: ในสวนร่มรื่นไปด้วยผกาหลากสีส่งกลิ่นหอมชื่นใจ, Notes: (เขมร)
ผลิดอกออกผล(v) fruit, See also: bloom, Example: พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้ใหญ่น้อยต่างก็ผลิดอกออกผล, Thai Definition: ออกดอกออกผล
ผลิบาน(v) blossom, See also: bloom, flower, Syn. เบ่งบาน, บาน, Ant. หุบ, Example: ดอกไม้ผลิบานเต็มกิ่งก้านและลำต้นหนาแน่น, Thai Definition: เผยออก, คลี่ออก, ขยายออก
บาน(v) bloom, See also: open out, come out, spread out, Syn. คลี่, เบ่งบาน, Ant. หุบ, Example: หลังการเก็บเกี่ยว ดอกงิ้วจะบานแดงเต็มทุ่ง, Thai Definition: ขยายแผ่ออกไป, เผยออกหรือคลี่ออกอย่างดอกไม้ เป็นต้น
บานสะพรั่ง(v) blossom, See also: bloom, bud, Example: ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งส่งทั้งกลิ่น และสีล่อใจหมู่แมลงทั้งหลาย, Thai Definition: บานสวยงามมากมาย, เบ่งบานเต็มที่
เบ่งบาน(v) bloom, See also: blossom, Syn. บาน, แย้มบาน, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตา, Thai Definition: ขยายกลีบออกไปเต็มที่
การผลิ(n) bloom, See also: blossom, bud, sprout, germination, Syn. การงอก, การออกดอก, Example: ฤดูใบไม้ผลิเริ่มมาเยือนตุ่มตาของกิ่งยางเริ่มตูมเต่งสัญญาณแห่งการผลิใบอ่อนของพืชพันธุ์ฉายชัดยามเพ่งมองที่กิ่งก้าน, Thai Definition: การเริ่มงอกปริออกมา เช่น ดอกไม้ผล ใบไม้ผลิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
เบ่งบาน[beng bān] (v) EN: bloom
ดอก[døk] (n) EN: flower ; blossom ; bloom  FR: fleur [f]
ดอกไม้[døkmāi] (n) EN: flower ; blossom ; bloom  FR: fleur [f]
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
การงอก[kān ngøk] (n) EN: bloom
กรรณิการ์[kannikā] (n) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat
ออกดอก[økdøk] (v) EN: bloom ; produce ; flowers ; flower ; blossom  FR: fleurir ; éclore
ผกา[phakā] (n) EN: flower ; bloom ; blossom  FR: fleur [f]
ผลิต[phalit] (v) EN: blossom ; bloom ; put forth

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOOM B L UW1 M
BLOOMS B L UW1 M Z
BLOOMED B L UW1 M D
BLOOM'S B L UW1 M Z
BLOOMER B L UW1 M ER0
BLOOMERS B L UW1 M ER0 Z
BLOOMING B L UW1 M IH0 NG
BLOOMBERG B L UW1 M B ER0 G
BLOOMFIELD B L UW1 M F IY2 L D
BLOOMQUIST B L UW1 M K W IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloom (v) blˈuːm (b l uu1 m)
blooms (v) blˈuːmz (b l uu1 m z)
bloomed (v) blˈuːmd (b l uu1 m d)
bloomer (n) blˈuːmər (b l uu1 m @ r)
bloomers (n) blˈuːməz (b l uu1 m @ z)
blooming (v) blˈuːmɪŋ (b l uu1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, / ] blooming; in full flower, #14,667 [Add to Longdo]
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company, #199,603 [Add to Longdo]
花开[huā kāi, ㄏㄨㄚ ㄎㄞ, / ] bloom [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bloomer-Kostüm {n}; weites, kurzes Kleid und lange Hosenbloomer [Add to Longdo]
Blüte {f} | in Blüte; blühend | in voller Blütebloom | abloom | in full bloom [Add to Longdo]
Flaum {m} (auf Pfirsichen)bloom (on peaches) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
アンダースコート;アンダースカート[anda-suko-to ; anda-suka-to] (n) (See 見せパン) bloomers (wasei [Add to Longdo]
コバルト華[コバルトか, kobaruto ka] (n) cobalt bloom; erythrite; erythrine; red cobalt; cobalt ocher [Add to Longdo]
ブルセラ[burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) [Add to Longdo]
花も恥じらう[はなもはじらう, hanamohajirau] (exp,v5u) (girl) who outblooms even a flower; even the flower will blush (before her beauty) [Add to Longdo]
花開く[はなひらく, hanahiraku] (exp,v5k) to blossom; to flower; to bloom [Add to Longdo]
花咲く[はなさく, hanasaku] (v5k) to bloom [Add to Longdo]
花盛り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloom
   n 1: the organic process of bearing flowers; "you will stop all
      bloom if you let the flowers go to seed" [syn: {blooming},
      {bloom}]
   2: reproductive organ of angiosperm plants especially one having
     showy or colorful parts [syn: {flower}, {bloom}, {blossom}]
   3: the best time of youth [syn: {bloom}, {bloom of youth},
     {salad days}]
   4: a rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of
     good health [syn: {bloom}, {blush}, {flush}, {rosiness}]
   5: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
     {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
     {efflorescence}, {flush}]
   6: a powdery deposit on a surface [syn: {efflorescence},
     {bloom}]
   v 1: produce or yield flowers; "The cherry tree bloomed" [syn:
      {bloom}, {blossom}, {flower}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top