ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blog

B L AO1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blog-, *blog*
English-Thai: Longdo Dictionary
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, See also: weblog, web diary, Syn. online diary

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blogบล็อก, บล็อก เป็นคำผสมจากคำว่า Web และ Log [การจัดการความรู้]
blogบล็อก, ระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ประสบการณ์ ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบการนำเสนอหัวข้อ ซึ่งผู้อื่นสามารถอ่านและแสดงความเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blogsสมุดบันทึกทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blogHowever, if you're going to read people's blogs in order to write an interesting blog, you can do that right away.
blogI'm a bit down because a blogger friend of mine has decided to stop blogging.
blogJust to warn you in advance, today's blog is no fun.
blogThey would never fuss about me if I were Joe Bloggs.
blogThis blog covers topics that centre on information infrastructure.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[bantheuk] (n) EN: blog ; web log  FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บล็อก[blǿk] (n) EN: blog  FR: blog [m] ; journal personnel [m]
ติด[tit] (v) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged  FR: être bloqué ; être coincé

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOG B L AO1 G
BLOGS B L AO1 G Z
BLOGGER B L AO1 G ER0
BLOGGERS B L AO1 G ER0 Z
BLOGGING B L AO1 G IH0 NG
BLOGOSPHERE B L AO1 G AO0 S F IY1 R

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网络日记[wǎng luò rì jì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] blog; web log; same as 博客 [Add to Longdo]
部落格[bù luò gé, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄜˊ, ] blog (phonetic) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェブログ[ueburogu] (n) (See ブログ) weblog; blog; (P) [Add to Longdo]
カキコ(P);かきこ[kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P) [Add to Longdo]
コメ[kome] (n,vs) (1) (abbr) comment; (2) (See ブログコメント) (blog) comment [Add to Longdo]
コメント[komento] (n,vs,adj-no) (1) comment; (2) (abbr) (See ブログコメント) (blog) comment; (P) [Add to Longdo]
コメント欄[コメントらん, komento ran] (n) {comp} comment field (e.g. on a blog) [Add to Longdo]
ブロガー[buroga-] (n) (See ブログ) blogger (writer of a weblog) [Add to Longdo]
ブログ;ヴログ[burogu ; vurogu] (n) blog; weblog [Add to Longdo]
ブログる[burogu ru] (v5r) (sl) to blog [Add to Longdo]
ブログコメント[burogukomento] (n) blog comment [Add to Longdo]
ブロゴスフィア[burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blog
   n 1: a shared on-line journal where people can post diary
      entries about their personal experiences and hobbies;
      "postings on a blog are usually in chronological order"
      [syn: {web log}, {blog}]
   v 1: read, write, or edit a shared on-line journal

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top