ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blob

B L AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blob-, *blob*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BLOB (binary large object)บล็อบ (อ็อบเจกต์ฐานสองขนาดใหญ่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOB B L AA1 B
BLOBS B L AA1 B Z
BLOBBY B L AA1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blob (n) blˈɒb (b l o1 b)
blobs (n) blˈɒbz (b l o1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイナリラージオブジェクト[bainarira-jiobujiekuto] (n) {comp} binary large object; BLOB [Add to Longdo]
ブロッブ[burobbu] (n) blob [Add to Longdo]
小塊[しょうかい, shoukai] (n) small lump; knob; nut; blob [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロッブ[ぶろっぶ, burobbu] BLOB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blob
   n 1: an indistinct shapeless form
   v 1: make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth"
      [syn: {spot}, {fleck}, {blob}, {blot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top