ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blighter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blighter-, *blighter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blighter(n) คำเรียกคนน่าเห็นใจหรือน่าอิจฉา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blighter (n) blˈaɪtər (b l ai1 t @ r)
blighters (n) blˈaɪtəz (b l ai1 t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blighter
   n 1: a persistently annoying person [syn: {pest}, {blighter},
      {cuss}, {pesterer}, {gadfly}]
   2: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow at
     the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke" [syn:
     {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
     {blighter}, {cuss}, {bloke}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top