ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blight

B L AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blight-, *blight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blight(n) การเสื่อมสลาย, See also: การพังทลาย, การผุพัง
blight(n) ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
blight(vt) ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย, Syn. afflict, ruin
blighter(n) คำเรียกคนน่าเห็นใจหรือน่าอิจฉา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction, decay
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(n) สิ่งที่ทำลาย,โรคพืช
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am sure that all of you will have noticed the return of a blight to our streets.ทุกคนคงสังเกตเห็นว่ามันกลับมาแล้ว Hot Fuzz (2007)
I have returned your son to you as a blight upon your house.ฉันคืนลูกบุตรธรรมให้แก่เจ้า Batman: Under the Red Hood (2010)
They feed on the apple blight mold.พวกมันกินเชื้อราที่กัดกินต้นแอปเปิ้ลเป็นอาหาร Proof (2011)
It's a blight of nature.มันเป็นความยากลำบากของ ธรรมชาติ Underworld Awakening (2012)
Her Templar knights exert harsh control over the Mages, restricting the practice of the arcane magical arts they believe have the potential to unleash a blight upon the world...เธอมีอัศวินเทมพล่า เป็นผู้บังคับควบคุมเหล่าจอมเวทย์, จำกัดขอบเขตการฝึกฝนศาสตร์แห่งมนตรา ที่พวกเขาเชื่อว่า Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
That's when Blight hit the force field.แล้วไบลท์ก็ชนกับสนามพลัง The Hunger Games: Catching Fire (2013)
The blight came and we had to burn it.มันเหี่ยวแห้งและเราก็เผามัน เรายังมีข้าวโพด Interstellar (2014)
Blight does.แต่ว่าโรคพืชน่ะใช้ เมื่อมันลุกลาม ออกซิเจนในอากาศก็จะเหลือน้อยลงทุกที Interstellar (2014)
And they sought to stop him, to remove a blight on their community, just like the heroic spies who sought to topple General Howe as he bled dry the city of New York.เลยวางแผนเพื่อหยุดเขา กำจัดเชื้อชั่วออกจากชุมชน เหมือนสายลับผู้กล้า ที่พยายามโค่นนายพลฮาว Whispers in the Dark (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีบ[līp] (adj) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped  FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri

CMU English Pronouncing Dictionary
BLIGHT B L AY1 T
BLIGHTED B L AY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blight (v) blˈaɪt (b l ai1 t)
Blighty (n) blˈaɪtiː (b l ai1 t ii)
blights (v) blˈaɪts (b l ai1 t s)
blighted (v) blˈaɪtɪd (b l ai1 t i d)
blighter (n) blˈaɪtər (b l ai1 t @ r)
blighters (n) blˈaɪtəz (b l ai1 t @ z)
blighting (v) blˈaɪtɪŋ (b l ai1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枯萎病[kū wěi bìng, ㄎㄨ ㄨㄟˇ ㄅㄧㄥˋ, ] blight, #67,580 [Add to Longdo]
秕子[bǐ zi, ㄅㄧˇ ㄗ˙, ] blighted grain, #447,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜光速[あこうそく, akousoku] (n) near light speed; sublight speed [Add to Longdo]
稲熱[いもち, imochi] (n) rice blight [Add to Longdo]
稲熱病;いもち病[いもちびょう;とうねつびょう(稲熱病), imochibyou ; tounetsubyou ( ine netsubyou )] (n) rice blight; rice blast [Add to Longdo]
粛殺[しゅくさつ, shukusatsu] (n,vs) withering; blight [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P) [Add to Longdo]
病害[びょうがい, byougai] (n) (crop) damage owing to disease or blight [Add to Longdo]
病葉[わくらば, wakuraba] (n) blighted leaves; diseased leaves [Add to Longdo]
立ち枯れ[たちがれ, tachigare] (n,adj-no) blighted; withered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blight
   n 1: a state or condition being blighted
   2: any plant disease resulting in withering without rotting
   v 1: cause to suffer a blight; "Too much rain may blight the
      garden with mold" [syn: {blight}, {plague}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top