ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blew

B L UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blew-, *blew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blew(n) กริยาช่องที่ 2 ของ blow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blew(บลู) v. อดีตกาลของ blow
cablewayn. ทางสายเคเบิล,ทางสายลวด
tablewaren. ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับประทานอาหารบนโต๊ะ

English-Thai: Nontri Dictionary
blew(vi pt ของ) blow
tableware(n) เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blewA cold wind blew in.
blewAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
blewA strong wind blew all day long.
blewA strong wind blew yesterday.
blewA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
blewDuring the night the wind blew cold.
blewHe blew his fingers to make them warm.
blewHe blew his nose in a handkerchief.
blewHe blew me a glass doll.
blewHe blew on his fingertips.
blewHe blew out the candle.
blewHe blew out the candles on the cake.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถกระเช้า[rot krachāo] (n) EN: cableway ; cable car ; cabin  FR: téléphérique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEW B L UW1
BLEWETT B L UW1 IH0 T
BLEWITT B L UW1 IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blew (v) blˈuː (b l uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blewittkauz {m} [ornith.]Forest Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルワード[daburuwa-do] (n) {comp} doubleword [Add to Longdo]
テーブルウエア[te-buruuea] (n) tableware [Add to Longdo]
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin [Add to Longdo]
貴女(oK)[きじょ, kijo] (n) (1) (fem) (obsc) noblewoman; lady; (pn,adj-no) (2) (hon) you (referring to a woman; epistolary style) [Add to Longdo]
銀食器[ぎんしょっき, ginshokki] (n) silverware; silver tableware [Add to Longdo]
紅の袴;紅袴[くれないのはかま, kurenainohakama] (n) red hakama (e.g. worn by miko, or noblewomen at court) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]
上臈[じょうろう, jourou] (n) court lady; noblewoman [Add to Longdo]
食器[しょっき, shokki] (n) tableware; (P) [Add to Longdo]
鉄索[てっさく, tessaku] (n) cable; wire rope; cableway [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword [Add to Longdo]
倍長語[ばいちょうご, baichougo] doubleword [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top