ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleiben

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleiben-, *bleiben*
German-Thai: Longdo Dictionary
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
kaltbleiben(vi) |blieb kalt, ist kalt geblieben| ไม่มีความรู้สึกร่วม, มีแต่ความเย็นชา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bleiben; verbleiben; übrig bleiben | bleibend; verbleibend; übrig bleibend | geblieben; verblieben; übrig gebliebento remain | remaining | remained [Add to Longdo]
bleiben | bleibend | geblieben | er/sie bleibt | ich/er/sie blieb | er/sie ist/war geblieben | ich/er/sie bliebeto stay | staying | stayed | he/she stays | I/he/she stayed | he/she has/had stayed | I/he/she would stay [Add to Longdo]
bleiben; erwarten | bleibend; erwartend | gebliebento abide {abode, abided; abode, abided} | abiding | abode [Add to Longdo]
bleiben; stehen bleiben; stehenbleiben [alt]; sich aufhalten; wartento stay [Add to Longdo]
bleibend; dauernd; beständig {adj}abiding [Add to Longdo]
bleibend; andauerndenduring [Add to Longdo]
bleibend; gleichbleibend; stationär; Dauer...steady [Add to Longdo]
bleibend; dauerhaft; permanent {adj} | dauerhafter; permanenter | am dauerhaftesten; am permanentestenpermanent | more permanent | most permanent [Add to Longdo]
bleibend; weilend {adj}staying [Add to Longdo]
bleibende Eindrückelasting impressions [Add to Longdo]
bleibende Regelabweichungoffset [Add to Longdo]
bleibend; verbleibend {adj}remaining [Add to Longdo]
bleiben lassen; bleibenlassen [alt]to let alone [Add to Longdo]
Bleiben Sie sachlich!Stick to facts! [Add to Longdo]
Bleiben Sie sitzen!Keep your seats! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
留まる[とまる, tomaru] bleiben, sich_niederlassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top