ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleep

B L IY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleep-, *bleep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleep(n) เสียงสูงสั้นๆ เกิดจากเครื่องอิเลกทรอนิกส์, Syn. beep
bleep(vi) ทำเสียงแหลมสั้นๆ, Syn. beep
bleep(vt) ดูดเสียงคำที่หยาบคายออกแล้วใส่เสียง บี๊บ ของเครื่องอิเลกทรอนิกส์เข้าไปแทน
bleeper(n) เครื่องส่งสัญญาณติดตามตัว, Syn. beeper

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงเตือน(n) beep, See also: bleep, Example: อเมริกากำลังประดิษฐ์รถยนต์ที่มีเสียงเตือนเมื่อน้ำมันใกล้หมด, Count Unit: เสียง, Thai Definition: เสียงที่บอกให้รู้ตัว, เสียงที่บอกให้รู้ล่วงหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEEP B L IY1 P
BLEEPING B L IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleep (v) blˈiːp (b l ii1 p)
bleeps (v) blˈiːps (b l ii1 p s)
bleeped (v) blˈiːpt (b l ii1 p t)
bleeping (v) blˈiːpɪŋ (b l ii1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleep
   n 1: a short high tone produced as a signal or warning [syn:
      {beep}, {bleep}]
   v 1: emit a single short high-pitched signal; "The computer
      bleeped away"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top