ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blasphemy

B L AE1 S F AH0 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blasphemy-, *blasphemy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blasphemy(n) การสบประมาทหรือการดูหมิ่น, See also: การสบประมาทศาสนา, Syn. desecration, profanation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety

English-Thai: Nontri Dictionary
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blasphemyความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLASPHEMY B L AE1 S F AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blasphemy (n) blˈæsfəmiː (b l a1 s f @ m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亵渎的话[xiè dú de huà, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] blasphemy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasphemie {f}; Gotteslästerung {f} | Gotteslästerungen {pl}blasphemy | blasphemies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
涜神[とくしん, tokushin] (n) blasphemy [Add to Longdo]
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blasphemy
   n 1: blasphemous language (expressing disrespect for God or for
      something sacred)
   2: blasphemous behavior; the act of depriving something of its
     sacred character; "desecration of the Holy Sabbath" [syn:
     {profanation}, {desecration}, {blasphemy}, {sacrilege}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top