ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blasphemous

B L AE1 S F AH0 M AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blasphemous-, *blasphemous*, blasphemou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blasphemous(adj) เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: อันหยาบคาย, Syn. profane, irreligious, Ant. religious, pious
blasphemously(adv) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: ที่หยาบคาย, Syn. profanely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล

English-Thai: Nontri Dictionary
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I saw the beast out of bodies of water ... had ten horns and seven heads, with ten crowns on his horns, and each head had a blasphemous name....มี 10 เขาและ 7 หัว และแต่ละหัวมีชื่ออัปมงคล Sherlock Holmes (2009)
How dare you carry out such blasphemous deeds here!เจ้ากล้าดียังไงถึงมากระทำการดูหมิ่นที่นี่เช่นนี้ Tree with Deep Roots (2011)
I believe that mainstreaming is an abomination, and I believe that Lilith will rise from the Blood and rip your blasphemous fucking heads off and dance in your muck!ฉันเชื่อว่าพวกกระแสหลัก เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และฉันก็เชื่อว่าลิลิธ จะฟื้นขึ้นจากโลหิต และกระชากหัวสมองที่เต็มไปด้วย การดูหมิ่นศาสนาของแกออก Whatever I Am, You Made Me (2012)
You do realize how trashy blasphemous this is, right?รู้รึเปล่าว่านี่เป็นการดูหมิ่นศาสนาอย่างแรงเลยนะย่ะ I Do (2013)
oaf attempted to harm you with his blasphemous metalworks?นี่เขาพยายามทำร้ายพระองค์ อย่างหยาบคายหรือไม่ LARP and the Real Girl (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLASPHEMOUS B L AE1 S F AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blasphemous (j) blˈæsfəməs (b l a1 s f @ m @ s)
blasphemously (a) blˈæsfəməsliː (b l a1 s f @ m @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blasphemous
   adj 1: grossly irreverent toward what is held to be sacred;
       "blasphemous rites of a witches' Sabbath"; "profane
       utterances against the Church"; "it is sacrilegious to
       enter with shoes on" [syn: {blasphemous}, {profane},
       {sacrilegious}]
   2: characterized by profanity or cursing; "foul-mouthed and
     blasphemous"; "blue language"; "profane words" [syn:
     {blasphemous}, {blue}, {profane}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top