ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bladdered

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bladdered-, *bladdered*, bladder, bladdere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bladdered มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bladdered*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bladdered(sl) เมามาก
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
air bladder(n) ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด), Syn. air cell
gallbladder(n) ถุงน้ำดี
swim bladder(n) กระเพาะปลา
urinary bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
bladder(แบลค'เดอะ) n. กระเพาะปัสสาวะ,ถุง,ยางใน
gas bladder n.ถุงอากาศ,ถุงอากาศลอยตัวของปลา
swim bladdern. ถุงลมของปลา,กระเพาะปลา
urinary bladdern. กระเพาะปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saccate; bladderyเป็นถุง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sac; bladderถุง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bladder; vesica๑. กระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder, urinary; vesica urinaria]๒. ถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bladder; sacถุง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bladder, urinary; vesica urinariaกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder; vesica ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bladdery; saccateเป็นถุง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cholecyst; gallbladder; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gallbladder; cholecyst; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesica; bladder๑. กระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder, urinary; vesica urinaria]๒. ถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesica fellea; cholecyst; gallbladderถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesica urinaria; bladder, urinaryกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder; vesica ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinary bladder; vesica urinariaกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ bladder; vesica ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bladder -- calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bladderกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Bladder neoplasmsเนื้องอกกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Bladder, Neurogenicโรคทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Gallbladderถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Gallbladder diseasesโรคถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Urinary bladder calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urinary bladder, Overactiveกระเพาะปัสสาวะไวเกิน [TU Subject Heading]
Afferent Nerve from Bladderเส้นประสาทที่รับความรู้สึกจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Aspiration, Suprapubic Bladderเจาะปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladderกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder and Bowel Programการฝึกถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ [การแพทย์]
Bladder and Other Irrigation Solutionsน้ำยาที่ใช้สวนล้างกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Calculiนิ่วกระเพาะปัสสาวะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก้อนนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Channel of Foot, Urinaryเส้นกระเพาะปัสสาวะของเท้า [การแพทย์]
Bladder Compliance, Reducedกระเพาะปัสสาวะขยายตัวลำบาก [การแพทย์]
Bladder Controlการกลั้นของกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Diseasesกระเพาะปัสสาวะ,โรค [การแพทย์]
Bladder Dysfunction Atonyปัสสาวะคั่ง [การแพทย์]
Bladder Emptyingการถ่ายปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Emptying, Impairedกระเพาะปัสสาวะบีบตัวลำบาก [การแพทย์]
Bladder Epithelial Cellsเซลล์บุกระเพาะปัสสาวะ,เซลล์บุผิวกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Exstrophyกระเพาะปัสสาวะปลิ้น,กระเพาะปัสสาวะปลิ้นกลับแต่กำเนิด [การแพทย์]
Bladder Fillingสมรรถนะในการเก็บของกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Fistulaกระเพาะปัสสาวะ,แผลชอนทะลุ,แผลชอนทะลุกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Irritabilityอาการถ่ายปัสสาวะบ่อย [การแพทย์]
Bladder Neck Obstructionกระเพาะปัสสาวะส่วนคออุดตัน,ภาวะอุดกั้นที่ส่วนคอกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Neoplasmsกระเพาะปัสสาวะ,เนื้องอก [การแพทย์]
Bladder Obstructionกระเพาะปัสสาวะอุดตัน [การแพทย์]
Bladder Paralysisอัมพาตของกระเพาะปัสสาวะ,กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน [การแพทย์]
Bladder Stimulatorsเครื่องกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Stone Diseaseโรคนิ่วในกระเพาะปััสสาวะ [การแพทย์]
Bladder Trainingวิธีหัดช่วยให้ปัสสาวะเอง [การแพทย์]
Bladder Wallผนังกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder, Animalกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ [การแพทย์]
Bladder, Atony ofกระเพาะปัสสาวะไม่มีกำลังบีบตัว [การแพทย์]
Bladder, Automaticกระเพาะปัสสาวะอัตโนมัติ,การทำให้กระเพาะปัสสาวะอัตโนมัติ [การแพทย์]
Bladder, Distendedกระเพาะปัสสาวะโป่ง [การแพทย์]
Bladder, Fullกระเพาะปัสสาวะเวลาปัสสาวะอยู่เต็ม [การแพทย์]
Bladder, Hypotonicกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bladder, Neurogenicกระเพาะปัสสาวะอัมพาต;กระเพาะปัสสาวะ,โรคทางระบบประสาท;อาการผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ;กระเพาะปัสสาวะไม่มีแรงเนื่องจากประสาทที่ควบคุม [การแพทย์]
Bladder, Urinaryกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Cuff Bladderที่วัดแขน [การแพทย์]
urinary bladderกระเพาะปัสสาวะ, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง  ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะจากไตก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gall bladderถุงน้ำดี, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุงอยู่ในตับ  ทำหน้าที่เก็บน้ำดี มีท่อลำเลียงน้ำดีไปยังลำไส้เล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gallbladderถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder Bedแอ่งถุงน้ำดี [การแพทย์]
Gallbladder Channel of Footเส้นถุงน้ำดีของเท้า [การแพทย์]
Gallbladder Diseasesถุงน้ำดี, โรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bladderFor gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
bladderI had a bladder infection last month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงน้ำดี(n) gall bladder, Syn. พระปิตตะ, Example: ผู้หญิงอ้วนจะมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งที่ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี เต้านม รังไข่และมดลูกสูงกว่าผู้หญิงผอม, Thai Definition: อวัยวะที่เก็บน้ำดี อยู่ใต้ตับ
กระเพาะปัสสาวะ(n) bladder, See also: urinary bladder, Example: ท่อไตเป็นท่อจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ, Thai Definition: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ รูปเป็นถุง สำหรับบรรจุของเหลวซึ่งไตขับถ่ายออกจากโลหิต ก่อนขับออกจากร่างกาย
ดอกหิน(n) bladder wrack, Syn. ไข่หิน, Thai Definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
ดี(n) gallbladder, Example: ดีเป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยอาหาร, Thai Definition: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า น้ำดี
หัวไส้(n) urinary bladder, Syn. กระเพาะปัสสาวะ, Example: ลุงคนนั้นบอกกับนางพยาบาลว่าแกปวดหัวไส้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[dī] (n) EN: gallbladder ; bile ; gall  FR: bile [f] ; fiel [m]
กระเพาะปัสสาวะ[kraphǿ patsāwa] (n) EN: urinary bladder ; bladder  FR: vessie [f]
ถุงน้ำดี[thung nāmdī] (n) EN: gallbladder  FR: vésicule biliaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLADDER B L AE1 D ER0
BLADDERS B L AE1 D ER0 Z
GALLBLADDER G AO1 L B L AE2 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bladder (n) blˈædər (b l a1 d @ r)
bladders (n) blˈædəz (b l a1 d @ z)
air-bladder (n) ˈɛəʳ-blædər (e@1 - b l a d @ r)
air-bladders (n) ˈɛəʳ-blædəz (e@1 - b l a d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎn, ㄉㄢˇ, / ] the gall; the nerve; courage; guts; gall bladder, #5,796 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] to drain; to drench; to drip; diseases of the bladder, #7,881 [Add to Longdo]
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, ] urinary bladder; bladder, #11,368 [Add to Longdo]
胆囊[dǎn náng, ㄉㄢˇ ㄋㄤˊ, / ] gall bladder, #13,248 [Add to Longdo]
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] bladder, #28,362 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] bladder, #30,411 [Add to Longdo]
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, / ] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish, #66,795 [Add to Longdo]
鱼鳔[yú biào, ㄩˊ ㄅㄧㄠˋ, / ] swim bladder, #128,427 [Add to Longdo]
[biào, ㄅㄧㄠˋ, / ] swim bladder; air bladder of fish, #152,876 [Add to Longdo]
[pāo, ㄆㄠ, ] bladder, #191,277 [Add to Longdo]
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, ] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆 [Add to Longdo]
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blankstahl {m} | Blasen {pl}bright steel | bladders [Add to Longdo]
Fischblase {f}air bladder [Add to Longdo]
Gallenblase {f}; Galle {f} [anat.]gall bladder; gall [Add to Longdo]
Harnblase {f} [anat.] | Harnblasen {pl}urinary bladder | urinary bladders [Add to Longdo]
Schwimmblase {f} [anat.] | Schwimmblasen {pl}swim bladder; air-bladder | swim bladders [Add to Longdo]
Blase {f} [anat.]bladder [Add to Longdo]
Blasenleiden {n} [med.]bladder trouble [Add to Longdo]
Cholezystitis {f}; Gallenblasenentzündung {f} [med.]cholecystitis; gall bladder inflammation [Add to Longdo]
Zystoskopie {f}; Blasenspiegelung {f} [med.]cystoscopy; bladder examination [Add to Longdo]
Finne {f} [zool.]bladder worm [Add to Longdo]
Wasserschlauch {m} (Utricularia)bladderwort [Add to Longdo]
Heizbalg {m}bladder; diaphragm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
バックフロートタイプ[bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei [Add to Longdo]
肝胆[かんたん, kantan] (n) the liver and gall bladder; one's inner being [Add to Longdo]
気嚢[きのう, kinou] (n) air bladder or sac [Add to Longdo]
気胞[きほう, kihou] (n) bladder; vesicle [Add to Longdo]
空気袋[くうきふくろ, kuukifukuro] (n) air sac; bladder; air bag; windbag; type of inflatable air mattress [Add to Longdo]
残尿[ざんにょう, zannyou] (n) urine remaining in the bladder after urination [Add to Longdo]
残尿感[ざんにょうかん, zannyoukan] (n) feeling that one's bladder has not been completely emptied [Add to Longdo]
耳掻草[みみかきぐさ;ミミカキグサ, mimikakigusa ; mimikakigusa] (n) (uk) Utricularia bifida (species of bladderwort) [Add to Longdo]
狸藻[たぬきも, tanukimo] (n) bladderwort [Add to Longdo]
胆嚢;胆のう[たんのう, tannou] (n,adj-no) gall bladder [Add to Longdo]
胆嚢炎[たんのうえん, tannouen] (n) inflammation of the gall-bladder; cholesystitis [Add to Longdo]
尿袋[いばりぶくろ;ゆばりぶくろ, ibaribukuro ; yubaribukuro] (n) (arch) (See 膀胱) urinary bladder [Add to Longdo]
尿嚢[にょうのう, nyounou] (n) allantoic bladder [Add to Longdo]
浮き袋;浮袋;浮き嚢[うきぶくろ(ok), ukibukuro (ok)] (n) (1) swimming belt; swimming float; life buoy; (2) (also written 鰾) (See 鰾) swim bladder; air bladder [Add to Longdo]
六腑;六府[ろっぷ, roppu] (n) (See 三焦) the six internal organs (large intestine, small intestine, gallbladder, stomach, san jiao, urinary bladder) [Add to Longdo]
膀胱[ぼうこう, boukou] (n,adj-no) urinary bladder [Add to Longdo]
膀胱炎[ぼうこうえん, boukouen] (n) cystitis; inflammation of the bladder [Add to Longdo]
膀胱癌;膀胱がん[ぼうこうがん, boukougan] (n) bladder cancer [Add to Longdo]
膀胱結石[ぼうこうけっせき, boukoukesseki] (n,adj-no) bladder stones; cystoliths [Add to Longdo]
[ふえ;ほばら, fue ; hobara] (n) (See 浮き袋) swim bladder; air bladder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top