ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

black out

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -black out-, *black out*
English-Thai: Longdo Dictionary
black out(vi) เป็นลม หมดสติ เช่น If your child blacks out, even for a few seconds, he should probably see a doctor.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
black out(phrv) ขีดฆ่าออก, See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า, Syn. blacken out
black out(phrv) ทำให้มืดลง, Syn. blacken out
black out(phrv) หยุดการถ่ายทอด, Syn. blacken out
black out(phrv) ปิดข่าว (เพราะเหตุผลทางการเมือง), Syn. blacken out
black out(phrv) เป็นลม, See also: สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. blacken out, pass out

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Black Outไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
black out(vi, phrase) ไฟดับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
black outIt was pitch black outside.

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を失う[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 black out
   v 1: obliterate or extinguish; "Some life-forms were obliterated
      by the radiation, others survived"
   2: darken completely; "The dining room blackened out" [syn:
     {black out}, {blacken out}]
   3: suppress by censorship as for political reasons; "parts of
     the newspaper article were blacked out"
   4: lose consciousness due to a sudden trauma, for example [syn:
     {zonk out}, {pass out}, {black out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top