ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitumen

B IH2 T UW1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitumen-, *bitumen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitumen(n) น้ำมันดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitumen(ไบทู'เมน) n. น้ำมันดิบเช่นasphalt, See also: bituminoid adj. ดูbitumen

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitumenบิทูเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitumenยางมะตอย, Example: สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกัน เกิดตามธรรมชาติในรูปของของแข็งหรือของเหลว และละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbondisulphide) ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิน (tar) แอสฟัลต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Bitumenบิทเมน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
BITUMEN B IH2 T UW1 M AH0 N
BITUMEN B AY2 T UW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitumen (n) bˈɪtjumən (b i1 t y u m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitumenanstrich {m}bituminous coat [Add to Longdo]
Bitumenbahn {f}bituminous sheeting [Add to Longdo]
Bitumenholzfaserplatte {f}asphalttreated chipboard [Add to Longdo]
Bitumenkaltanstrich {m}cold asphaltic coating [Add to Longdo]
Bitumenkies {m}asphalt-coated gravel [Add to Longdo]
Bitumenpapier {n}asphalt-saturated paper [Add to Longdo]
Bitumenpappe {f}bituminized felt [Add to Longdo]
Bitumenschweißbahn {f}asphalt sheeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビチューメン[bichu-men] (n) bitumen [Add to Longdo]
歴青;瀝青[れきせい;チャン, rekisei ; chan] (n) asphalt; bitumen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bitumen
      n 1: any of various naturally occurring impure mixtures of
           hydrocarbons

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top