Search result for

bit

(183 entries)
   B IH1 T  
(0.6798 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bit-, *bit*
English-Thai: Longdo Dictionary
bitcoin(n ) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
rabbit(n) กระต่าย
Image:
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bit[N] ดอกสว่าน
bit[N] เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
bit[N] ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ, Syn. whit, Ant. lot, mass
bit[N] หน่วยวัดความจุข้อมูล, See also: บิต
bite[VT] กัด, See also: ขบ, งับ, Syn. nip, snap
bite[VI] (แมลง) ต่อย, See also: กัด, Syn. nip, snap
bite[N] รอยกัด, See also: แผลที่ถูกกัด, Syn. abrasion, bruise, wound
bite[N] หนึ่งคำอาหาร
bitch[N] สุนัขตัวเมีย
bitch[VT] บ่นว่าอย่างต่อเนื่อง, Syn. moan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bit stringสายบิตหมายถึง ลำดับของบิตที่เกี่ยวเนื่องกัน
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข,ร้าย., See also: bitchiness n.
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image

English-Thai: Nontri Dictionary
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
bit(vt) pt ของ bite
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
bite(n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร
bite(vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
biting(adj) เจ็บแสบ,ปวดแสบ
bitten(vt) pp ของ bite
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bit densityความหนาแน่นบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit errorความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit error rateอัตราความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit locationตำแหน่งเก็บบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit mapแผนที่บิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit mapแผนที่บิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit patternแบบรูปของบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bitbit, หัวเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bitบิต, หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดซึ่งถูกแทนด้วยตัวเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสองตัว คือ '0' และ '1'  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bit per secondbit per second, หน่วยวัดความเร็วในการสื่อสารข้อมูล วัดเป็นบิต (0 หรือ 1) ต่อนาที หน่วยวัดอาจจะเป็น Kbps หรือ Mbps หรือ Gbps เป็นต้น K ย่อมาจาก Kilo มีค่าประมาณพัน M ย่อมาจาก Mega มีค่าประมาณล้าน G ย่อมาจาก Giga มีค่าประมาณพันล้าน [คอมพิวเตอร์]
Bit-mapped graphicsบิต-แมปป์ กราฟฟิกส์ [TU Subject Heading]
Bitesกัด [การแพทย์]
Bithionolไบธิโอนัล [การแพทย์]
Bitia Hydroidesงูเปี้ยว [การแพทย์]
Bitingกัด [การแพทย์]
Biting Periodระยะที่เด็กพอใจการกัด [การแพทย์]
Biting Rateอัตราเกาะกัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bite the bullet (phrase ) ก้มหน้ารับกรรม
bite the dustตาย, ถูกทำลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bitch.นางมาร Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Bite it.กัดสิ Atonement (2007)
Bit.บิต. Hidden Figures (2016)
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Have a bite?มีกัด? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go on, have a bite.ไปที่มีการกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One bite and all your dreams will come true.หนึ่งกัดและความฝันของคุณจะ เป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now take a bite.ตอนนี้จะกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He bit my finger!นิ้วฉัน.. The Great Dictator (1940)
Just a little bit?ใส่เกียร์อะไรดี The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitYou had better chain up the dog so that he won't bite.
bitWe are inclined to think that most dogs bite.
bitI only took a bite of bread.
bitThis coffee tastes bitter.
bitI had to bite my lip to prevent myself from laughing.
bitWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.
bitHe is a bit on.
bitPlease let me tell you a little bit about this position.
bitIf you bite at it, you're a fool.
bitLet's catch a bite.
bitLet me give you a bit of advice.
bitHe tore up his letter into small bits and threw them out the window.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ยาขม[N] bitter pill, Example: เด็กๆ เบือนหน้าหนีเมื่อรู้ว่าต้องกินยาขม
เศษเล็กเศษน้อย[N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
ขม[ADJ] bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
เกร็ดความรู้[N] useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
เข่นเขี้ยว[V] gnash one's teeth, See also: bite with grinding teeth, Syn. โกรธ, โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: เขาเข่นเขี้ยวด้วยความโกรธแค้น หวังจะกลับมาเอาคืนให้แหลกกันไปข้างหนึ่ง, Thai definition: กัดฟันด้วยความโกรธ
งับ[V] bite, See also: grip, seize with teeth, Syn. กัด, เขมือบ, ขย้ำ, Ant. ปล่อย, Example: ท่าทางที่มันจ้องและเตรียมจะกระโดดงับนั้นแสดงว่ามันเอาจริง, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว
แง่น[V] gnaw, See also: bite, bare the teeth in order to bite, Syn. กัด, Example: ดูหมาตัวนั้นสิ ท่าทางน่ากลัวระวังมันจะแง่นเอานะ, Thai definition: แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา)
เฝื่อน[ADJ] bitter and harsh to the taste, See also: unpalatable, ill-favoured, Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสเฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ
เฝื่อน[ADJ] bitter and harsh to the taste, See also: acrid, Syn. ฝาด, ขื่น, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสที่เฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little   FR: certain ; quelque ; un peu de

CMU English Pronouncing Dictionary
BIT    B IH1 T
BITZ    B IH1 T S
BITE    B AY1 T
BITS    B IH1 T S
BITSY    B IH1 T S IY0
BITCH    B IH1 CH
BITER    B AY1 T ER0
BITES    B AY1 T S
BITTY    B IH1 T IY0
BITAR    B IH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bit    (v) (b i1 t)
bite    (v) (b ai1 t)
bits    (n) (b i1 t s)
bitch    (v) (b i1 ch)
bites    (v) (b ai1 t s)
bitchy    (j) (b i1 ch ii)
biting    (v) (b ai1 t i ng)
bitten    (v) (b i1 t n)
bitter    (n) (b i1 t @ r)
bitched    (v) (b i1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] bitter; intensely; miserable; painful, #1,718 [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] bite; nip, #3,874 [Add to Longdo]
花絮[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, ] bits of news; interesting sidelights, #13,875 [Add to Longdo]
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, / ] bitter and astringent; pained; agonized, #15,290 [Add to Longdo]
惨烈[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] bitter; desperate, #16,237 [Add to Longdo]
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, / ] bitter cold; severe winter, #16,853 [Add to Longdo]
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber), #18,060 [Add to Longdo]
点点滴滴[diǎn diǎn dī dī, ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧ ㄉㄧ, / ] bit by bit; dribs and drabs, #18,387 [Add to Longdo]
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, / ] bitter; painful; deeply distressed, #21,757 [Add to Longdo]
凛冽[lǐn liè, ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] biting cold, #27,883 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bitteกรุณา, ได้โปรด เช่น Bitte nehmen Sie Platz! กรุณานั่งได้ หรือ เชิญนั่ง
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!
Bitte nehmen Sie Platz!(phrase) เชิญนั่ง
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Bit-Scheibe {f}; Bit-Slice {n}bit-slice [Add to Longdo]
Bitmap {f} [comp.]bitmap [Add to Longdo]
Bitadresse {f}; Bitposition {f} [comp.]bit location [Add to Longdo]
Bitdichte {f} [comp.]bit density [Add to Longdo]
Bitfrequenz {f}; Bitgeschwindigkeit {f}bit rate [Add to Longdo]
Bitimpuls {m}rectangular pulse [Add to Longdo]
Bitimpuls {m}; Rechteckimpuls {m}square pulse [Add to Longdo]
Bitmodus {m}bitmode [Add to Longdo]
Bitmuster {n}bit pattern [Add to Longdo]
Bitprozessor {m}bit processor [Add to Longdo]
Bitte {f}; Gesuch {n}; Ersuchen {n}; Antrag {m}; Nachfrage {f}; Wunsch {m}; Anliegen {pl} | auf Bitten von; auf Antrag von | auf vielfachen Wunschrequest | at request of | by popular request [Add to Longdo]
Bitten {n}pleading [Add to Longdo]
Bitterkeit {f}; Erbitterung {f}acrimony [Add to Longdo]
Bitterkeit {f}; Verbitterung {f}bitterness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
ギガビット[ぎがびっと, gigabitto] gigabit [Add to Longdo]
コードビット[こーどびっと, ko-dobitto] code-bit [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
尾灯[びとう, bitou] Schlusslicht, Ruecklicht [Add to Longdo]
憂き目[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]
美点[びてん, biten] Vorzug, Tugend, Staerke [Add to Longdo]
苦い[にがい, nigai] bitter [Add to Longdo]
血涙[けつるい, ketsurui] bittere_Traenen [Add to Longdo]
請う[こう, kou] bitten [Add to Longdo]
願う[ねがう, negau] bitten, beten, wuenschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bit
   n 1: a small piece or quantity of something; "a spot of tea"; "a
      bit of paper"; "a bit of lint"; "I gave him a bit of my
      mind" [syn: {spot}, {bit}]
   2: a small fragment of something broken off from the whole; "a
     bit of rock caught him in the eye" [syn: {bit}, {chip},
     {flake}, {fleck}, {scrap}]
   3: an indefinitely short time; "wait just a moment"; "in a mo";
     "it only takes a minute"; "in just a bit" [syn: {moment},
     {mo}, {minute}, {second}, {bit}]
   4: an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he
     had a bit of good luck" [syn: {piece}, {bit}]
   5: piece of metal held in horse's mouth by reins and used to
     control the horse while riding; "the horse was not accustomed
     to a bit"
   6: a unit of measurement of information (from binary + digit);
     the amount of information in a system having two equiprobable
     states; "there are 8 bits in a byte"
   7: a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left
     was a bit of bread" [syn: {morsel}, {bit}, {bite}]
   8: a small fragment; "overheard snatches of their conversation"
     [syn: {snatch}, {bit}]
   9: a short theatrical performance that is part of a longer
     program; "he did his act three times every evening"; "she had
     a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he
     ever did" [syn: {act}, {routine}, {number}, {turn}, {bit}]
   10: the part of a key that enters a lock and lifts the tumblers
   11: the cutting part of a drill; usually pointed and threaded
     and is replaceable in a brace or bitstock or drill press;
     "he looked around for the right size bit"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 infest
 
 1. zarar verecek kadar bir yerde çok olmak, zarar vermek
 2. (bit, kurt) istila etmek, etrafı sarmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top