ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bishopric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bishopric-, *bishopric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bishopric(n) ตำแหน่งของ bishop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)

English-Thai: Nontri Dictionary
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง

CMU English Pronouncing Dictionary
BISHOPRICS B IH1 SH AH0 P R IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bishopric (n) bˈɪʃəprɪk (b i1 sh @ p r i k)
bishoprics (n) bˈɪʃəprɪks (b i1 sh @ p r i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diözese {f} | Diözesen {pl}bishopric | bishoprics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bishopric
      n 1: the territorial jurisdiction of a bishop [syn: {diocese},
           {bishopric}, {episcopate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top