ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

birth

B ER1 TH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birth-, *birth*
English-Thai: Longdo Dictionary
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, See also: garnet, amethyst, bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birth(n) การเกิด, Syn. delivery
birth(n) ต้นกำเนิด, See also: จุดเริ่มต้น, Syn. beginning, origin, start, Ant. conclusion, end, finish
birthday(n) วันเกิด, See also: วันคล้ายวันเกิด
birthing(n) การให้กำเนิด
birthmark(n) ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
birthplace(n) สถานที่เกิด, See also: บ้านเกิด
birthright(n) สิทธิที่ได้รับตั้งแต่เกิด
birth control(n) การคุมกำเนิด, See also: การวางแผนครอบครัว, Syn. contraception
birth certificate(n) สูติบัตร, See also: ใบแจ้งเกิด, Ant. death certificate
birth-control pill(n) ยาคุม, See also: ยาคุมกำเนิด, Syn. oral contraceptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
birth certificaten. สูติบัตร
birth controln. การคุมกำเนิด, See also: birth-control adj.
birth rateอัตราการเกิด
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
birthdayn. วันเกิด,วันครบรอบ
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
birthrightn. สิทธิที่มีมาแต่กำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
birthmark(n) ไฝ,ปาน
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
birthrate(n) อัตราการเกิดประจำปี
birthright(n) สิทธิแต่กำเนิด
afterbirth(n) รก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
birthการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth at termการคลอดเมื่อครบกำหนด [ดู full-term birth และ full term delivery] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth avertedการเกิดที่เลี่ยงได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth certificateสูติบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth controlการคุมกำเนิด [มีความหมายเหมือนกับ contraception] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
birth controlการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth controlการคุมกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth control methodวิธีคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth expectationจำนวนบุตรที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
birth grantเงินช่วยเหลือเมื่อคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthการเกิด,การเกิด [การแพทย์]
Birth Attendants, Traditionalหมอตำแย [การแพทย์]
Birth Avertedจำนวนเกิดที่ป้องกันได้หากได้กำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Birth Canalทางผ่านของทารก,หนทางคลอด [การแพทย์]
Birth certificatesสูติบัตร [TU Subject Heading]
Birth Certificatesสูติบัตร [การแพทย์]
Birth Cohortเกิดเวลาใกล้เคียงกัน [การแพทย์]
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Birth Controlการคุมกำเนิด,การควบคุมการเกิด,การคุมกำเนิด,การควบคุมการเกิด [การแพทย์]
birth controlการคุมกำเนิด, การควบคุมอัตราการเกิดของสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์หรือสัตว์บางชนิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To hell with all you sheriffs and deputies and all who gave birth to you!เอามันลงนรกไปพร้อมกับมือกฎหมายอย่างพวกแก แล้วก็พ่อแม่พวกแกด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ Gandhi (1982)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Is this the birth of a universe?นี่คือการกำเนิดของจักรวาลเหรอนี่? Akira (1988)
You know what I was thinking? You could tell the story of giving birth to Carrie.ผมว่าคุณน่าจะเอาเรื่อง ตอนแครี่คลอดมาพูด Punchline (1988)
My birth certificate and arrest sheet was all you'd ever have to know I was alive.มีแต่ใบเกิดและหมายจับเท่านั้น ที่ทำให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ Goodfellas (1990)
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก The Lawnmower Man (1992)
- Colonel Budahas, may I ask your birth date?- พันเอก Budahas ขอถามวันเกิดคุณหน่อย ? Squeeze (1993)
Dr. Alexander Hesse of my staff will be arriving shortly... to give birth to a child he has himself carried to term.ด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์ เฮซจะมาถึงในไม่ช้า เพื่อให้กำเนิดเด็กที่เกิดจากการอุ้มท้องโดยผู้ชาย Junior (1994)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ The Shawshank Redemption (1994)
Have you ever loved a woman... until milk leaked from her as though she had just given birth to love itself... and now must feed it or burst?คุณเคยรักผู้หญิง จนน้ำนมไหลออกจากเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเพิ่งให้กำเนิด ผลพวงแห่งความรัก Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
birthA birthday cake with twelve candles on top.
birthA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
birthAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
birthAll his children want presents on their birthdays.
birthAll my friends came to my birthday party.
birthA lot of birthday cards will arrive soon.
birthAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
birthBill never fails to send a birthday present to his mother.
birthBirth is, in a manner, the beginning of death.
birthBirth is much, breeding is more. [Proverb]
birthBlow out all the candles on the birthday cake at once.
birthBy the way, today is the 8th of June - My wife's birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันเกิด(n) birthday, Example: วันเกิดคุณแม่วันนี้ บีจะมาร่วมฉลองด้วย, Thai Definition: วันแรกที่มีสภาพของการมีชีวิตหรือวันแรกที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
แหล่งกำเนิด(n) birthplace, Syn. ต้นกำเนิด, Example: วงศ์ผีเสื้อสีน้ำตาลวงศ์นี้เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน
ปาน(n) birthmark, Example: ปานดำลักษณะนี้นี้พบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชียและแอฟริกา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่กำเนิด
ปีเกิด(n) birth year, See also: year of birth, Example: รีเลชันนักศึกษาประกอบด้วย แอททริบิวต์รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และวัน/เดือน/ปีเกิด, Thai Definition: ปีที่ถือกำเนิดขึ้น
เวลาตกฟาก(n) time of delivery, See also: birth time, time of birth, Syn. เวลาเกิด, Example: หมอดูต้องการเวลาตกฟากที่ถูกต้องของเจ้าของดวงที่ให้ทำนาย
สมภพ(n) birth, See also: nativity, Syn. การเกิด, Ant. การตาย, Example: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, Thai Definition: ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระราชสมภพ และ พระบรมราชสมภพ, Notes: (บาลี)
อุบาท(n) birth, See also: occurrence, happening, Syn. อุบัติ, การบังเกิด, กำเนิด
อาชาน(n) birth, See also: family, Syn. กำเนิด, ตระกูล, Notes: (สันสกฤต)
สูติบัตร(n) birth certificate, Syn. ใบเกิด, Example: เขาเก็บสูติบัตรของลูกๆ ทุกคนไว้เป็นอย่างดี แม้จะล่วงเลยมา 40 กว่าปีแล้ว, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสำคัญที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดออกให้เป็นหลักฐานแสดงรายการคนเกิดแก่ผู้แจ้ง
ตำหนิ(n) flaw, See also: birthmark, scar, mark, Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน, Example: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อัตราการเกิด[attrā kān koēt] (n, exp) EN: birth rate  FR: taux de natalité [f]
ใบเกิด[baikoēt] (n, exp) EN: birth certificate  FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: give birth to ; bear ; conceive  FR: produire ; fournir
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
เฉลิมพระชนมพรรษา[Chaloēmphrachonmaphansā] (n, prop) EN: King's Birthday celebrations
โดยกำเนิด[dōi kamnoēt] (adv) EN: by birth
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRTH B ER1 TH
BIRTHS B ER1 TH S
BIRTHDAY B ER1 TH D EY2
BIRTHING B ER1 TH IH0 NG
BIRTHDAYS B ER1 TH D EY2 Z
BIRTHMARK B ER1 TH M AA2 R K
BIRTHRATE B ER1 TH R EY2 T
BIRTHRATES B ER1 TH R EY2 T S
BIRTHPLACE B ER1 TH P L EY2 S
BIRTHMARKS B ER1 TH M AA2 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
birth (n) bˈɜːʳθ (b @@1 th)
births (n) bˈɜːʳθs (b @@1 th s)
birthday (n) bˈɜːʳθdɛɪ (b @@1 th d ei)
birthdays (n) bˈɜːʳθdɛɪz (b @@1 th d ei z)
birthmark (n) bˈɜːʳθmaːk (b @@1 th m aa k)
birthrate (n) bˈɜːʳθrɛɪt (b @@1 th r ei t)
birthmarks (n) bˈɜːʳθmaːks (b @@1 th m aa k s)
birthplace (n) bˈɜːʳθplɛɪs (b @@1 th p l ei s)
birthrates (n) bˈɜːʳθrɛɪts (b @@1 th r ei t s)
birthright (n) bˈɜːʳθraɪt (b @@1 th r ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生日[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, ] birthday, #2,192 [Add to Longdo]
诞辰[dàn chén, ㄉㄢˋ ㄔㄣˊ, / ] birthday, #16,610 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] birthmark; mole, #19,217 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] birth; birthday; brag; boast; to increase, #27,130 [Add to Longdo]
出生地[chū shēng dì, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄉㄧˋ, ] birthplace, #29,190 [Add to Longdo]
节育[jié yù, ㄐㄧㄝˊ ㄩˋ, / ] birth control, #34,361 [Add to Longdo]
祝寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations, #37,893 [Add to Longdo]
出生率[chū shēng lǜ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄌㄩˋ, ] birthrate, #38,469 [Add to Longdo]
生辰[shēng chén, ㄕㄥ ㄔㄣˊ, ] birthday, #39,763 [Add to Longdo]
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person), #48,401 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出生[しゅっしょう, shusshou] TH: การเกิด  EN: birth
出産[しゅっさん, shussan] TH: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต  EN: birth

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antibabypille {f}; Pille {f}birth control pill; the pill [Add to Longdo]
Geburt {f} | Geburten {pl}birth | births [Add to Longdo]
Geburtenbeschränkung {f}birth control [Add to Longdo]
Geburtenziffer {f}birth rate [Add to Longdo]
Geburtshaus {n}birth house; house where ... was born [Add to Longdo]
Geburtsschein {m}birth certificate [Add to Longdo]
Geburtsurkunde {f}birth certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめでた[omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お誕生会;御誕生会[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕生会) birthday party [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
すっぽんぽん[supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
ハッピーバースデー;ハッピーバースデイ[happi-ba-sude-; happi-ba-sudei] (int) (See お誕生日おめでとう・おたんじょうびおめでとう) Happy Birthday [Add to Longdo]
ハピバー;ハッピバー[hapiba-; happiba-] (int) (abbr) (sl) (See ハッピーバースデー) Happy Birthday [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 birth
   n 1: the time when something begins (especially life); "they
      divorced after the birth of the child"; "his election
      signaled the birth of a new age" [ant: {death}, {demise},
      {dying}]
   2: the event of being born; "they celebrated the birth of their
     first child" [syn: {birth}, {nativity}, {nascency},
     {nascence}] [ant: {death}, {decease}, {expiry}]
   3: the process of giving birth [syn: {parturition}, {birth},
     {giving birth}, {birthing}]
   4: the kinship relation of an offspring to the parents [syn:
     {parentage}, {birth}]
   5: a baby born; an offspring; "the overall rate of incidence of
     Down's syndrome is one in every 800 births"
   v 1: cause to be born; "My wife had twins yesterday!" [syn:
      {give birth}, {deliver}, {bear}, {birth}, {have}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top