ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

birdie

B ER1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -birdie-, *birdie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birdie(n) การได้คะแนนในกีฬากอล์ฟ
birdie(sl) พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. irdy

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRDIE B ER1 D IY0
BIRDIED B ER1 D IY0 D
BIRDIES B ER1 D IY0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博蒂[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, ] birdie (one stroke under par in golf), #565,072 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vögelchen {n} | Vögelchen {pl}birdie | birdies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーディー[ba-dei-] (n) birdie; (P) [Add to Longdo]
小鳥[ことり, kotori] (n) (1) small bird; songbird; (2) (chn) birdie; dickeybird; dickybird; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 birdie
   n 1: (golf) a score of one stroke under par on a hole
   2: badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber
     with a crown of feathers [syn: {shuttlecock}, {bird},
     {birdie}, {shuttle}]
   v 1: shoot in one stroke under par

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top