ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biotic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biotic-, *biotic*
English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antibiotic(แอนทีไบออท' ทิค) n. สารหรือยาปฏิชีวนะ. -adj. เกี่ยวกับสารหรือยาปฏิชีวนะ
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biotic-ชีวิต, ชีวนะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bioticชีวนะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biotic community; biocoenosis; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biotic componentองค์ประกอบทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biotic factorปัจจัยชีวนะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาปฏิชีวนะ[yā pathichīwana] (n) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin  FR: antibiotique [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベータラクタム系[ベータラクタムけい, be-tarakutamu kei] (n) beta-lactam (var. of antibiotic) [Add to Longdo]
マクロビオティック[makurobioteikku] (n,adj-no) macrobiotics (fre [Add to Longdo]
共存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] (n) {comp} symbiotic service element [Add to Longdo]
抗生剤[こうせいざい, kouseizai] (n) antibiotic [Add to Longdo]
抗生物質[こうせいぶっしつ, kouseibusshitsu] (n,adj-no) antibiotic; antibiotics; (P) [Add to Longdo]
耐性[たいせい, taisei] (n,adj-no) resistance (e.g. to antibiotics); (P) [Add to Longdo]
耐性菌[たいせいきん, taiseikin] (n) antibiotic-resistant bacteria [Add to Longdo]
複合抗生物質製剤[ふくごうこうせいぶっしつせいざい, fukugoukouseibusshitsuseizai] (n) mixed antibiotic preparations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] symbiotic service element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  biotic
      adj 1: of or relating to living organisms

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top