ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biological warfare

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biological warfare-, *biological warfare*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biological warfareสงครามชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biological Warfareสงครามชีวภาพ [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] biological warfare; germ warfare, #30,219 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生物戦[せいぶつせん, seibutsusen] (n) biological warfare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biological warfare
   n 1: the use of bacteria or viruses or toxins to destroy men and
      animals or food [syn: {biological warfare}, {BW},
      {biological attack}, {biologic attack}, {bioattack}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top