ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

binder

B AY1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binder-, *binder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binder(n) สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง

English-Thai: Nontri Dictionary
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binderหนังสือคุ้มครองชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. สารยึด๒. เครื่องยึด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเย็บเล่ม[chang yep lem] (n, exp) EN: bookbinder
แฟ้ม[faēm] (n) EN: file ; binder ; dossier  FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
โรงงานเย็บเล่ม[rōng-ngān yep lem] (n, exp) EN: bookbinder's ; bookbinder's shop  FR: atelier de reliure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINDER B AY1 N D ER0
BINDERS B AY1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binder (n) bˈaɪndər (b ai1 n d @ r)
binders (n) bˈaɪndəz (b ai1 n d @ z)
bindery (n) bˈaɪndəriː (b ai1 n d @ r ii)
binderies (n) bˈaɪndərɪz (b ai1 n d @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binder {m}; Grundstoff {m}; Beschlag {m}binder [Add to Longdo]
Binderstein {m}; Kopfstein {m} (im Mauerwerk)header (brick) [Add to Longdo]
Binderverband {m}heading bond [Add to Longdo]
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイダー[baida-] (n) binder [Add to Longdo]
バインダー[bainda-] (n) binder [Add to Longdo]
リングノート[ringuno-to] (n) ring binder (wasei [Add to Longdo]
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course [Add to Longdo]
製本屋[せいほんや, seihonya] (n) bookbinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 binder
   n 1: a machine that cuts grain and binds it in sheaves [syn:
      {binder}, {reaper binder}]
   2: something used to bind separate particles together or
     facilitate adhesion to a surface
   3: holds loose papers or magazines [syn: {binder}, {ring-
     binder}]
   4: something used to tie or bind [syn: {binder}, {ligature}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top