ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

billy

B IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billy-, *billy*, bil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billy(n) ไม้ตะบองของตำรวจ, Syn. billycan
billy(sl) ยากระตุ้น, See also: ยาขยัน
billycan(n) หม้อเหล็กมีฝาและที่จับสำหรับต้มน้ำหรือทำอาหาร
billy no mates(sl) คนที่ไม่มีเพื่อน, See also: คนไร้เพื่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
billy goatn. แพะตัวผู้

English-Thai: Nontri Dictionary
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A pony cart and a billy goat Hi diddle dee dumตะกร้าม้าแพะบิลลี่ Pinocchio (1940)
And who the Billy Shears are you?ใช่เลย และคุณใครในผู้ที่ บิลลี่ ชีส Yellow Submarine (1968)
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร Yellow Submarine (1968)
Why not the Pope, or Billy Graham, or somebody way up there?ทำไมไม่เป็นท่านโป๊บ ไม่ก็บิลลี่ เกรแฮมหรือคนที่อยู่บนนั้น Oh, God! (1977)
To eat things that would make a billy goat puke.เพื่อกินสิ่งที่จะทำให้แพะอ้วก First Blood (1982)
Forget it, Billy boy. It's a dead place.ช่างมันเถอะบิลลี่ นี่มันเมืองร้าย Day of the Dead (1985)
He won't shoot Billy 'cause he doesn't have anybody else who knows electronics.ที่เขาไม่ยิงบิลลี่ เพราะเขารู้เรื่องไฟฟ้าอยู่คนเดียว Day of the Dead (1985)
But we like to live dangerously, Billy boy and me, you know.แต่ผมกับบิลลี่ เป็นพวกชอบเสี่ยง Day of the Dead (1985)
I don't know. Billy will know I found out.ไม่รู้สิ บิลลี่ก็จะรู้ว่าฉันรู้เรื่องนี้ Stand by Me (1986)
Not Billy and Charlie Hogan, and the boosted car.ไม่ใช่แค่บิลลี่ กับ ชาร์ลี โฮแกน และรถที่ถูกขโมยนะ Stand by Me (1986)
About this time, Charlie and Billy were playing mailbox baseball with Ace and Eyeball.ช่วงเวลานี้ ชาร์ลีกับบิลลี่ กำลังเล่นเบสบอลกับตู้ไปรษณีย์ กับ เอ็ซ และ อายบอลล์ Stand by Me (1986)
Billy told me they were flipping for beers and they came up with a goocher just before they got into the car.บิลลี่บอกฉันว่า พวกเขาโยนเหรียญเสี่ยงเบียร์กัน แล้วพวกเขาก็ ดวงซวย ก่อนที่พวกเขาจะขึ้นรถ Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billyBilly is good at sports.
billyBilly is very tall for his age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงลูกทุ่ง[phlēng lūkthung] (n, exp) EN: folk song ; country music ; hillbilly music

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLY B IH1 L IY0
BILLY'S B IH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Billy (n) bˈɪliː (b i1 l ii)
billy (n) bˈɪliː (b i1 l ii)
billy-o (n) bˈɪlɪ-ou (b i1 l i - ou)
billy-ho (n) bˈɪlɪ-hou (b i1 l i - h ou)
billy-goat (n) bˈɪlɪ-gout (b i1 l i - g ou t)
billy-goats (n) bˈɪlɪ-gouts (b i1 l i - g ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dī, ㄉㄧ, ] billy goat; ram, #72,795 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geißbock {m} | Geißböcke {pl}billy goat | billy goats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒルビリー[hirubiri-] (n) hillbilly [Add to Longdo]
ヒルビリーミュージック[hirubiri-myu-jikku] (n) hillbilly music [Add to Longdo]
ロカビリー[rokabiri-] (n) rockabilly; (P) [Add to Longdo]
田舎者;いなか者[いなかもの, inakamono] (n,adj-no) countryman; provincial; person from the country; provincial person; bumpkin; hick; hillbilly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billy
   n 1: a short stout club used primarily by policemen [syn:
      {truncheon}, {nightstick}, {baton}, {billy}, {billystick},
      {billy club}]
   2: male goat [syn: {billy}, {billy goat}, {he-goat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top