ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

big brother

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -big brother-, *big brother*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Big Brother(n) ผู้นำ, See also: ผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. head, master
Big Brother(sl) รัฐบาล (คำเปรียบเทียบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
big brotherI have one big brother and two little sister.
big brotherYou look just like your big brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่ใหญ่(n) big brother, See also: eldest sister, eldest brother, eldest sibling, Example: ในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ เขาจึงต้องเสียสละให้น้อง, Thai Definition: พี่คนโตสุดที่มีอายุมากที่สุด

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老大哥[lǎo dà gē, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄍㄜ, ] big brother, #30,085 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Big Brother
      n 1: an authoritarian leader and invader of privacy
      2: an older brother

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top