ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biff

B IH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biff-, *biff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biff(vt) ต่อย, See also: ชก
biffa(sl) ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biff(บิฟ) n. การชก,การต่อย,การโจมตี-vi ชก,ต่อย,ตี, Syn. blow

English-Thai: Nontri Dictionary
biff(n) การต่อย,การชก,การโจมตี
biff(vt) ต่อย,ชก,โจมตี,ตี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฆ่า[khā] (v) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase  FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ลบออก[lop øk] (v) EN: delete ; erase  FR: supprimer ; effacer ; biffer

CMU English Pronouncing Dictionary
BIFF B IH1 F
BIFFLE B IH1 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biff (v) bˈɪf (b i1 f)
biffs (v) bˈɪfs (b i1 f s)
biffed (v) bˈɪft (b i1 f t)
biffing (v) bˈɪfɪŋ (b i1 f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンビフ[uinbifu] (n) {comp} Winbiff [Add to Longdo]
ビフ[bifu] (n) {comp} BIFF [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビフ[びふ, bifu] BIFF [Add to Longdo]
ウィンビフ[ういんびふ, uinbifu] Winbiff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biff
   n 1: (boxing) a blow with the fist; "I gave him a clout on his
      nose" [syn: {punch}, {clout}, {poke}, {lick}, {biff},
      {slug}]
   v 1: strike, usually with the fist; "The pedestrians pummeled
      the demonstrators" [syn: {pummel}, {pommel}, {biff}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top