ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bier

B IY1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bier-, *bier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bier(n) ที่ตั้งโลงศพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
gambier(แกม'เบีย) n. ชาดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
บาร์เบียร์[bā bīa] (n, exp) EN: bar ; beer bar  FR: bar [m] ; bar à bière [m]
เบียร์[bīa] (n) EN: beer ; ale  FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
เบียร์เบลเยียม[bīa Belyīem] (n, exp) EN: Belgian beer  FR: bière belge [f]
เบียร์ช้าง[Bīa Chāng] (tm) EN: Chang beer  FR: bière Chang [f]
เบียร์ดำ[bīa dam] (n, exp) EN: stout ; black beer  FR: bière foncée [f] ; stout [m]
เบียร์การ์เดน[bīa-kāden] (n, exp) EN: beer garden  FR: jardin de dégustation de bière [m]
เบียร์ขวด[bīa khūat] (n, exp) EN: bottle of beer  FR: bouteille de bière [f]
เบียร์กระป๋อง[bīa krapǿng] (n, exp) EN: can of beer  FR: canette de bière [f]
เบียร์ลีโอ[Bīa Līō] (tm) EN: Leo beer  FR: bière Leo [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIER B IY1 R
BIERY B IH1 R IY0
BIERS B IY1 R Z
BIERI B IH1 R IY0
BIERMA B IH1 R M AH0
BIERLY B IH1 R L IY0
BIERCE B IH1 R S
BIERER B IH1 R ER0
BIERNAT B IH0 R N AE1 T
BIERMAN B IH1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bier (n) bˈɪəʳr (b i@1 r)
biers (n) bˈɪəʳz (b i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] bier, #73,782 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์
Lesbierin(n) |die, pl. Lesbierinnen| ผู้หญิงที่รักร่วมเพศ, See also: Related: lesbisch, Syn. Lesbe
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, Syn. Reagenzglas

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahre {f} | Bahren {pl}bier | biers [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Bierbrauerei {f} | Bierbrauereien {pl}brewery | breweries [Add to Longdo]
Bierdeckel {m}; Bierfilz {m}beer mat; (beer) coaster [Am.] [Add to Longdo]
Bierdeckelpappe {f}beer coaster board [Add to Longdo]
Bierfass {n} | Bierfässer {pl}beer barrel | beer barrels [Add to Longdo]
Biergarten {m}beer garden [Add to Longdo]
Bierglas {n} | Biergläser {pl} | hohes Bierglasbeer glass | beer glasses | beer schooner [Add to Longdo]
Bierhefe {f}brewer's yeast [Add to Longdo]
Bierhumpen {m}beer stein [Add to Longdo]
Bierkrug {m} | Bierkrüge {pl}beer mug | beer mugs [Add to Longdo]
Bierschänke {f}; Bierschenke {f}alehouse [Add to Longdo]
Bierstube {f}ale house [Add to Longdo]
Bieruntersetzer {m}; Bierdeckel {m}; Bierfilzl {n}beer mat [Add to Longdo]
Bierwürze {f}wort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビエラ[biera] (n) Viyella [Add to Longdo]
阿仙薬[あせんやく, asenyaku] (n) gambir; gambier; catechu; cutch [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
輿;駕篭;駕籠[かご;こし(輿), kago ; koshi ( koshi )] (n) palanquin; litter; bier [Add to Longdo]
聳える[そびえる, sobieru] (v1,vi) (uk) to rise; to tower; to soar; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bier
   n 1: a coffin along with its stand; "we followed the bier to the
      graveyard"
   2: a stand to support a corpse or a coffin prior to burial

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top