ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bicker

B IH1 K ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bicker-, *bicker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicker[VI] โต้เถียง, Syn. squabble
bicker over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
bicker about[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท

English-Thai: Nontri Dictionary
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quit that bickering over there !Uh-uh. The Thing (1982)
Do you not understand? While you bicker amongst yourselves, Sauron's power grows!ไม่เข้าใจบ้างหรอ มัวเเต่เถียงกันนี่ ซอรอนอาคมเเก่กล้าขึ้นทุกที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Could we just for once die without all this bickering?ไหนๆพวกเราก็จะตายอยู่แล้ว ขอตายแบบสงบๆไม่ได้เหรอไง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Exactly, you would never buy me flowers, so why are you bickering about it?ก็นั่นสิ นายน่ะไม่เคยซื้อดอกไม้ให้ฉัน แล้วทำไมนายต้องมาเถียงกับฉันฉอดๆด้วย Full House (2004)
- What are you two bickering about?-ทั้งสองคนจะเถียงกันไปทำไม Match Point (2005)
And not let us bicker among each other.และไม่เกี่ยงกัน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
We are monumentally screwed here... and the last thing I need is you two bickering' like a couple of little girls.แค่นี้เราก็แย่มากพอแล้ว... สิ่งสุดท้ายที่ชั้นเห็น คือนาย 2 คน เถียงกันเหมือนกับผู้หญิง The Marine (2006)
Both of you aren't Nam Chul and Nam Sang Nam, why do you both always stick together and bicker all day?นายทั้งสองคนไม่ใช่ Nam Chul และ Nam Sang Nam, ทำไมสองคนตัวติดกันและทะเลาะกันทั้งวัน? The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
You guys still bickering nowadays?คุณหยอกล้อทะเลาะที่สงบสมัยปัจจุบันนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
It's so cute, how you two bicker.ต่อปากต่อคำกันน่ารักจัง What More Do I Need? (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Mark... your kids are bickering.มาร์ค ลูกนายกำลังทะเลาะ Holidaze (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   

CMU English Pronouncing Dictionary
BICKER    B IH1 K ER0
BICKERS    B IH1 K ER0 Z
BICKERT    B IH1 K ER0 T
BICKERED    B IH1 K ER0 D
BICKERING    B IH1 K ER0 IH0 NG
BICKERTON    B IH1 K ER0 T AH0 N
BICKERSTAFF    B IH1 K ER0 S T AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bicker    (v) bˈɪkər (b i1 k @ r)
bickers    (v) bˈɪkəz (b i1 k @ z)
bickered    (v) bˈɪkəd (b i1 k @ d)
bickering    (v) bˈɪkərɪŋ (b i1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bicker
   n 1: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
      {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]
   v 1: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
      [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker},
      {squabble}, {brabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top