ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bicentennial

B AY2 S EH0 N T EH1 N IY0 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bicentennial-, *bicentennial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicentennial(n) ครบรอบสองร้อยปี, Syn. bicentenary
bicentennial(adj) กินเวลาสองร้อยปี, Syn. bicentenary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี

CMU English Pronouncing Dictionary
BICENTENNIAL B AY2 S EH0 N T EH1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bicentennial (n) bˌaɪsɛntˈɛnɪəʳl (b ai2 s e n t e1 n i@ l)
bicentennials (n) bˌaɪsɛntˈɛnɪəʳlz (b ai2 s e n t e1 n i@ l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bicentennial
   adj 1: of or relating to or completing a period of 200 years;
       "bicentennial celebration" [syn: {bicentennial},
       {bicentenary}]
   n 1: the 200th anniversary (or the celebration of it) [syn:
      {bicentennial}, {bicentenary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top