ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bewitch

B IH0 W IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bewitch-, *bewitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewitch(vt) ทำให้หลงเสน่ห์, See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, มีเสน่ห์ทำให้คนหลง, เต็มไปด้วยเสน่ห์, Syn. enchant, fasinate
bewitching(adj) จับใจ, See also: อย่างหลงใหล, Syn. beguiling, enchanting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm

English-Thai: Nontri Dictionary
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You bewitch someone, make him give up all his chi and soul... and now you're ripping my heart apart, making me hurt.ให้เขามอบชีวิตและวิญญาณให้เธอ แล้วเธอก็มาฉีกหัวใจฉันป็นชิ้นๆ ทำร้ายฉันจนเจ็บปวด My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
What did you do to bewitch him?เธอไปร่ายมนต์อะไรใส่แดวุง Episode #1.13 (2010)
If you want to bewitch someone, tell him you like him.ถ้าเธออยากจะครอบงำใครสักคน ก็แค่บอกว่าเธอรักเขามากๆ มาก มาก จริงๆ Episode #1.13 (2010)
And let you bewitch me like you did Marnie?แล้วให้แกสะกดจิตฉัน เหมือนมาร์นี่งั้นสิ? Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bewitchHer bewitching body made her very popular with men.
bewitchI'll bewitch him into a frog!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชวนมอง(adj) enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
เปรี้ยว(adv) bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai Definition: อย่างทันสมัย
สาป(v) bewitch, See also: spell, hex, curse, Syn. สาปสรร, Example: ถ้าใครกล่าวเท็จพระองค์จะสาปผู้นั้นให้เป็นท้องมาน, Thai Definition: กล่าวคำให้ร้ายให้เป็นไปต่างๆ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาป[sāp] (v) EN: bewitch ; spell ; hex ; curse  FR: maudire

CMU English Pronouncing Dictionary
BEWITCH B IH0 W IH1 CH
BEWITCHED B IH0 W IH1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bewitch (v) bˈɪwˈɪtʃ (b i1 w i1 ch)
bewitched (v) bˈɪwˈɪtʃt (b i1 w i1 ch t)
bewitches (v) bˈɪwˈɪtʃɪz (b i1 w i1 ch i z)
bewitching (v) bˈɪwˈɪtʃɪŋ (b i1 w i1 ch i ng)
bewitchingly (a) bˈɪwˈɪtʃɪŋliː (b i1 w i1 ch i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷醉[mí zuì, ㄇㄧˊ ㄗㄨㄟˋ, ] bewitched; intoxicated by sth, #38,997 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい姿[なまめかしいすがた, namamekashiisugata] (n) (See 艶めかしい) bewitching figure [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching [Add to Longdo]
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1,vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bewitch
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]
   2: attract strongly, as if with a magnet; "She magnetized the
     audience with her tricks" [syn: {magnetize}, {mesmerize},
     {mesmerise}, {magnetise}, {bewitch}, {spellbind}]
   3: cast a spell over someone or something; put a hex on someone
     or something [syn: {hex}, {bewitch}, {glamour}, {witch},
     {enchant}, {jinx}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top