ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

better half

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -better half-, *better half*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband

English-Thai: Nontri Dictionary
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
better halfThe better half of my life is gone.
better halfWhere's your better half?

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベターハーフ[beta-ha-fu] (n) better half [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  better half
      n 1: a person's partner in marriage [syn: {spouse}, {partner},
           {married person}, {mate}, {better half}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top