ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestir

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestir-, *bestir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestir(vt) กระตุ้นให้ทำ, Syn. rouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestir(บิสเทอร์') {bestirred,bestirring,bestirs} vt. กระตุ้น,ทำให้มุมานะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestir (v) bˈɪstˈɜːʳr (b i1 s t @@1 r)
bestirs (v) bˈɪstˈɜːʳz (b i1 s t @@1 z)
bestirred (v) bˈɪstˈɜːʳd (b i1 s t @@1 d)
bestirring (v) bˈɪstˈɜːʳrɪŋ (b i1 s t @@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
東奔西走[とうほんせいそう, touhonseisou] (n,vs) busying oneself about (something); being on the move; bestirring oneself; on the go; taking an active interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bestir
      v 1: become active; "He finally bestirred himself" [syn:
           {bestir}, {rouse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top