ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

best of all

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -best of all-, *best of all*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
best of all[bes of all] ยิ่งไปกว่านั้น, ที่่ดีไปกว่านั้น,ที่ดีกว่าอะไรทั้งนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
best of allBest of all, he learns things fast.
best of allHis composition is by far the best of all.
best of allI believe this is by far the best of all the plans they proposed.
best of allI like apples best of all fruits.
best of allI like blue best of all colors.
best of allI like cats best of all animals.
best of allI like dogs best of all animals.
best of allI like English best of all subjects.
best of allI like English the best of all the subjects.
best of allI like him best of all the teachers.
best of allI like May the best of all the months.
best of allI like tennis best of all sports.

Japanese-English: EDICT Dictionary
余り物に福が有る[あまりものにふくがある, amarimononifukugaaru] (exp) (id) Leftovers are the best of all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  best of all
      adv 1: especially fortunate; "best of all, we don't have any
             homework!"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top